Strona domowa Biznes i Finanse Ma艂e firmy – przybywa pesymist贸w i nieufaj膮cych rz膮dowi

Ma艂e firmy – przybywa pesymist贸w i nieufaj膮cych rz膮dowi

Mo偶liwo艣膰 komentowania Ma艂e firmy – przybywa pesymist贸w i nieufaj膮cych rz膮dowi zosta艂a wy艂膮czona
0
Ma艂e firmy 鈥 przybywa pesymist贸w i nieufaj膮cych rz膮dowi

W艣r贸d ma艂ych przedsi臋biorc贸w w Polsce przyby艂o pesymist贸w, kt贸rzy negatywnie oceniaj膮 og贸ln膮 sytuacj臋 i perspektywy rozwoju swoich firm. Dodatkowo prawie trzy czwarte z nich nie ma zaufania do decyzji podejmowanych przez rz膮dz膮cych. To wnioski z badania Instytutu Bada艅 i Analiz OSB oraz portalu Firmy.net, dotycz膮cego nastroj贸w gospodarczych w艣r贸d mikro- i ma艂ych firm w pierwszej po艂owie 2016 roku.

Badanie zosta艂o przeprowadzone po raz si贸dmy na pr贸bie 1100 przedstawicieli mikro- i ma艂ych firm. Ankietowani ocenili kondycj臋 swoich firm, a tak偶e wp艂yw decyzji rz膮dowych na prowadzon膮 przez siebie dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 oraz funkcjonowanie polskiej gospodarki.

W艂a艣cicielom najmniejszych firm coraz trudniej prowadzi膰 biznes

Prognozy ekonomiczne na 2016 zak艂ada艂y, 偶e ten rok b臋dzie dobry dla polskiej gospodarki 鈥 ze wzrostem PKB na poziomie 3,6-3,8 proc. Jednak wedle obecnych prognoz ca艂oroczny wzrost PKB mo偶e nie przekroczy膰 3 proc. To spowolnienie wyra藕nie odczu艂y najmniejsze firmy na rynku. Szczeg贸lnie da艂 im si臋 we znaki pog艂臋biaj膮cy si臋 trend spadkowy w poziomie sprzeda偶y. Wprawdzie 44,2 proc. firm utrzyma艂o sprzeda偶 w pierwszej po艂owie 2016 roku na tym samym poziomie, to jednak w艣r贸d pozosta艂ych znacznie wi臋cej zanotowa艂o spadki (33,6 proc.) ni偶 wzrosty (22,2 proc.).

Ni偶sza sprzeda偶 i wynikaj膮ce z tego pogorszenie si臋 wynik贸w finansowych znajduje tak偶e odzwierciedlenie w s艂abej ocenie przedsi臋biorc贸w og贸lnej sytuacji ich firm. W najlepszym razie mo偶na tu m贸wi膰 o stagnacji z trendem spadkowym: 44,2 proc. firm nie odczu艂o zmiany ani na lepsze, ani na gorsze. Pozosta艂e firmy znacznie cz臋艣ciej m贸wi艂y, 偶e im si臋 pogorszy艂o (33,1 proc.) ni偶 poprawi艂o (23,7 proc.).

鈥濶a funkcjonowanie ma艂ego biznesu nie maj膮 wp艂ywu oceny makroekonomist贸w dotycz膮ce kondycji gospodarki, lecz w g艂贸wnej mierze czynniki w skali mikro, tj. pozycja marki w艣r贸d lokalnych klient贸w, poziom obs艂ugi klienta, wydatki na reklam臋. Do tego dochodzi przekonanie przedsi臋biorc贸w o w艂asnych mo偶liwo艣ciach i umiej臋tno艣ciach budowania przewagi konkurencyjnej oraz szybkiego reagowania na zmieniaj膮ce si臋 potrzeby rynku. To przede wszystkim daje przedsi臋biorcom wiar臋, 偶e s膮 w stanie utrzyma膰 firm臋 w trudnych warunkach rynkowych. Ju偶 dawno zauwa偶yli oni, 偶e tylko w艂asny wysi艂ek wniesiony w rozw贸j firmy mo偶e przynie艣膰 realny sukces鈥 – t艂umaczy wyniki badania Micha艂 Kurczycki, dyrektor zarz膮dzaj膮cy Firmy.net.

Najs艂abiej w przemy艣le i budownictwie

W I po艂owie 2016 roku tendencj膮 pogorszenia si臋 sytuacji og贸lnej charakteryzowa艂y si臋 firmy we wszystkich sektorach gospodarki. Najtrudniejsza sytuacja wyst膮pi艂a w sektorze przemys艂u i budownictwa, w kt贸rych tendencja spadku popytu, poziomu cen oraz pogorszenie si臋 sytuacji finansowej osi膮gn臋艂a najwy偶szy poziom na tle innych sektor贸w. W przypadku budownictwa nast膮pi艂a diametralna zmiana nastroj贸w w艣r贸d w艂a艣cicieli w por贸wnaniu z poprzednim p贸艂roczem, kiedy ich firmy by艂y w najlepszej kondycji z ca艂ej gospodarki.

Rosn膮ce koszty pracownicze wp艂ywaj膮 na niski poziom zatrudnienia

Na przestrzeni ostatnich 3 lat zdecydowana wi臋kszo艣膰 mikroprzedsi臋biorc贸w utrzymywa艂a sta艂y poziom zatrudnienia. W艣r贸d firm, kt贸re decydowa艂y si臋 na zmian臋 liczby pracownik贸w, widoczna jest fluktuacja mi臋dzy trendem wzrostowym a spadkowym. W I p贸艂roczu 2016 r. nast膮pi艂a zmiana trendu w poziomie zatrudnienia z wzrostowego w 2015 roku na spadkowy 鈥 nieznacznie wi臋kszy odsetek firm (11,4 proc.) decydowa艂 si臋 na zwalnianie, w por贸wnaniu do grupy firm (10,3 proc.) zatrudniaj膮cych nowych pracownik贸w. W bie偶膮cym p贸艂roczu og贸lna tendencja zmiany poziomu zatrudnienia ma charakter niewielkiego wzrostu.

Przedsi臋biorcy, kt贸rzy nie planuj膮 zwi臋kszenia liczby zatrudnionych os贸b, najcz臋艣ciej (ponad 1/3) nie widz膮 takiej potrzeby, poniewa偶 obecny poziom zatrudnienia jest w ich opinii optymalny. Inne najcz臋艣ciej wskazywane powody niezatrudniania nowych os贸b to wci膮偶 rosn膮ce koszty pracownicze (26,8 proc.) oraz trudna sytuacja finansowa (16,5 proc.).

Zaufanie do decyzji rz膮dowych coraz ni偶sze

W I p贸艂roczu 2016 roku 73 proc. ankietowanych przedsi臋biorc贸w wyrazi艂o brak zaufania do decyzji rz膮dowych, w艣r贸d nich zdecydowanie na nie jest 45,1 proc., a raczej na nie 27,9 proc. respondent贸w. Grupa zwolennik贸w obecnego rz膮du wynosi 15,7 proc.. Pozosta艂a grupa (11,3 proc.) nie wskaza艂a swojego stanowiska.

鈥濨rak pewno艣ci co do zamierze艅 i plan贸w rz膮du sprawi艂y, 偶e osoby prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 z niepokojem obserwuj膮 sytuacj臋. Najwi臋ksze obawy budz膮 zmiany zwi膮zane z podnoszeniem koszt贸w i obci膮偶e艅 finansowych. Ponad po艂owa przedsi臋biorc贸w najbardziej obawia si臋 zmian w zakresie wzrostu koszt贸w zatrudnienia i obci膮偶e艅 podatkowych (51,1 proc.), a tak偶e wzrostu p艂acy minimalnej (9,9 proc.). Ich obawy wynikaj膮 przede wszystkim z obecnej bardzo trudnej sytuacji finansowej spowodowanej spadaj膮cym poziomem popytu i cen oferowanych na rynku towar贸w i us艂ug. W zwi膮zku z dalszym pogarszaniem si臋 sytuacji firm, wiele obaw w艣r贸d przedsi臋biorc贸w budz膮 wszystkie decyzje rz膮du, r贸wnie偶 te, kt贸re dotycz膮 polityki socjalnej i programu 500+鈥 鈥 komentuje Micha艂 Kurczycki z portalu Firmy.net.

Zwolennicy rz膮du wierz膮 w popraw臋 warunk贸w prowadzenia dzia艂alno艣ci, kt贸re wi膮偶膮 si臋 przede wszystkim ze zmianami w zakresie spadku koszt贸w zatrudnienia i podatk贸w (43,8 proc.), a wi臋c z ograniczeniem koszt贸w sta艂ych dzia艂alno艣ci firm, kt贸re w obecnej trudnej sytuacji finansowej s膮 bardzo wysokim obci膮偶eniem. Przedsi臋biorstwa oczekuj膮 r贸wnie偶 od rz膮du uproszczenia systemu podatkowego, przepis贸w w aktach prawnych, zminimalizowania biurokracji, zwi臋kszenia kwoty wolnej od podatku oraz zapobiegania unikania p艂acenia podatk贸w przez korporacje transnarodowe.

Pe艂ne wyniki bada艅 mo偶na znale藕膰 w raporcie 鈥濲ak w Polsce prowadzi si臋 w艂asny biznes – 2016鈥: http://www.firmy.net/raporty/nastroje-gospodarcze-wsrod-malych-firm-w-czerwcu-2016-r.html.

Informacje o badaniu

Badanie nastroj贸w gospodarczych zosta艂o przeprowadzone po raz si贸dmy w czerwcu 2016 r. z zastosowaniem techniki CAWI przez Instytut Bada艅 i Analiz OSB. W badaniu wzi臋艂o udzia艂 1100 przedstawicieli ma艂ych firm (47,1 proc. firm jednoosobowych, 46,1 proc. mikro firm, zatrudniaj膮cych od 1 do 9 pracownik贸w, oraz 6,8 proc. ma艂ych firm, zatrudniaj膮cych od 10 do 49 os贸b), kt贸re s膮 zarejestrowane w wyszukiwarce firm Firmy.net. W艣r贸d ankietowanych wi臋kszo艣膰 zajmuje si臋 dzia艂alno艣ci膮 us艂ugow膮 鈥 65,5 proc., 17,9 proc. 鈥 handlow膮, 11,1 proc. 鈥 budowlan膮, 4,9 proc. 鈥 przemys艂ow膮, a 0,6 proc. dzia艂a w bran偶y rolnej. Z uwagi na liczb臋 i struktur臋 respondent贸w wyniki badania maj膮 charakter reprezentatywny.

Poka偶 wi臋cej artyku艂贸w
Poka偶 wi臋cej artyku艂贸w z  Biznes i Finanse
Komentowanie zamkniete

Zobacz tak偶e

Jak konfekcjonowania materia艂贸w pomaga w sprzeda偶y?

Wi臋kszo艣膰 os贸b uwielbia kupowa膰. Opr贸cz atrakcyjnego produkty wa偶ne jest r贸wnie偶 praktyczn…