Strona domowa Biznes i Finanse Progi podatkowe w 2018 roku – sprawd藕, co si臋 zmieni艂o

Progi podatkowe w 2018 roku – sprawd藕, co si臋 zmieni艂o

Mo偶liwo艣膰 komentowania Progi podatkowe w 2018 roku – sprawd藕, co si臋 zmieni艂o zosta艂a wy艂膮czona
0

Rok 2018 to czas prawdziwej rewolucji w podatkach. Zmiany dotkn臋艂y zar贸wno osoby fizyczne, jak i przedsi臋biorc贸w. Je艣li chcieliby艣cie dowiedzie膰 si臋 jak zmieni艂y si臋 progi podatkowe w 2018 roku, to zapraszamy do lektury artyku艂u, w kt贸rym przyjrzymy si臋 z bliska najwa偶niejszym zmianom i ich konsekwencjom.

System podatkowy w Polsce

Podstawy prawne nak艂adania podatk贸w w naszym kraju stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, a obowi膮zuj膮ca od 17 pa藕dziernika 1997 roku. Obecnie w Polsce obowi膮zuje a偶 17 rodzaj贸w podatk贸w, a w艣r贸d nich podatki bezpo艣rednie takie jak m.in. PIT, CIT oraz podatki po艣rednie, w tym VAT. Na polski system podatkowy sk艂ada si臋 dwana艣cie tytu艂贸w podatkowych, kt贸re s膮 obj臋te materialnym szczeg贸lnym prawem podatkowym. Podatki r贸偶ni膮 si臋 od siebie podmiotem opodatkowania, przedmiotem opodatkowania i sposobem poboru, a tak偶e trybem i warunkami p艂atno艣ci.

Skala podatkowa a podatki w 2018 roku

Skala podatkowa jest jedn膮 z form opodatkowania. Podobnie jak w ubieg艂ym roku przewiduje ona odprowadzanie podatku zgodnie z dwoma progami kwotowymi, do kt贸rych przypisane s膮 odg贸rnie okre艣lone stawki podatku. W 2018 roku wci膮偶 obowi膮zuj膮 dwie stawki: 18 i 32%. Pierwszy pr贸g tj. 18% dotyczy podatnik贸w, kt贸rych dochody nie przekroczy艂y kwoty 85 528 z艂. Drugi pr贸g, czyli 32% jest odprowadzany od cz臋艣ci dochod贸w, a dok艂adniej tej, kt贸ra przekracza kwot臋 85 528 z艂.

Istotne zmiany dotycz膮 tych przedsi臋biorc贸w, kt贸rzy rozliczaj膮 si臋 na podstawie skali podatkowej. Do 20 stycznia br. przedsi臋biorcy mieli prawo zmieni膰 form臋 opodatkowania. Czy najkorzystniejszym rozwi膮zaniem jest podatek liniowy, progresywny, rycza艂t czy karta podatkowa zale偶y od osi膮ganych dochod贸w oraz charakteru prowadzonej dzia艂alno艣ci. Zdaniem specjalist贸w wyb贸r karty podatkowej dla wielu os贸b jest op艂acalny. Przedsi臋biorca mo偶e si臋 rozlicza膰 ze wsp贸艂ma艂偶onkiem czy skorzysta膰 z ulgi na dzieci. Obowi膮zuje jednak zasada: je艣li doch贸d przekroczy 85 528 z艂 przedsi臋biorca jest zmuszony rozliczy膰 si臋 wed艂ug skali podatkowej 32%.

Inne sposoby opodatkowania

Ko艂em ratunkowym dla najbogatszych przedsi臋biorc贸w jest podatek liniowy, poniewa偶 pozwala zniwelowa膰 ryzyko zakwalifikowania do podatnik贸w rozliczaj膮cych si臋 wed艂ug najwy偶szej stawki podatkowej. Trzeba jednak pami臋ta膰 o tym, 偶e przedsi臋biorca decyduj膮cy si臋 na podatek liniowy nie mo偶e korzysta膰 z preferencji podatkowych, kt贸re do tej pory mu przys艂ugiwa艂y.

Osoby prowadz膮ce jednoosobow膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub sp贸艂k臋 mog艂y w styczniu tak偶e wybra膰 tzw. rycza艂t od przychod贸w. Z takiego rozwi膮zania mog艂y skorzysta膰 osoby, kt贸rych roczne przychody nie przekraczaj膮 250 tys. euro (a w przypadku sp贸艂ek 250 tys. euro dochodu ka偶dego ze wsp贸lnik贸w), ale warunkiem by艂a rezygnacja z karty podatkowej.

Podatnicy, kt贸rzy z kolei wybrali 鈥瀝ycza艂t鈥, s膮 zobligowani do odprowadzania sta艂ej stawki podatku, kt贸rej wysoko艣膰 jest uzale偶niona od rodzaju wykonywanej dzia艂alno艣ci. Na przyk艂ad: od przychod贸w ewidencjonowanych wynosi 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%. Nie ka偶dy podatnik jednak mo偶e by膰 tzw. rycza艂towcem. Podstaw膮 prawn膮 tych zmian jest nowelizacja ustaw z dnia 20 listopada 1998 roku oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku.

Dob贸r najkorzystniejszego rozwi膮zania w przypadku konkretnego przedsi臋biorstwa jest kwesti膮 indywidualn膮, a wsparciem mog膮 s艂u偶y膰 wykwalifikowani pracownicy biura ksi臋gowego online.

Podatek PIT, CIT oraz zrycza艂towany podatek dochodowy od niekt贸rych przychod贸w osi膮ganych przez osoby fizyczne

Na zmianach w 2018 roku skorzysta膰 mog膮 zarabiaj膮cy najmniej. Kwota wolna od podatku wzro艣nie bowiem do 8 tys. z艂. Wy偶sza kwota wolna od podatku wp艂ynie te偶 na sytuacj臋 os贸b, kt贸re zarabiaj膮 wi臋cej ni偶 8 tys. z艂, ale jednocze艣nie mniej ni偶 13 tys. z艂. Wszystko dlatego, 偶e Ministerstwo Finans贸w postanowi艂o utrzyma膰 kwot臋 degresywn膮 (inaczej malej膮c膮 wraz ze wzrostem dochod贸w kwot臋 woln膮 od podatku) dla tego przedzia艂u zysk贸w. Osoby zarabiaj膮ce wi臋cej ni偶 8 tys. z艂, ale nie przekraczaj膮ce 13 tys. z艂 b臋d膮 mia艂y prawo do kwoty zmniejszaj膮cej podatek w wysoko艣ci od 1440 z艂 do 556,02 z艂. Bez zmian pozostaje kwota zmniejszaj膮ca podatek dla dochod贸w mi臋dzy 13 tys. a 85 528 z艂. Stanowi ona 556,02 (odpowiednik od dochodu o wysoko艣ci 3089 z艂). Gdy podatnik osi膮gnie doch贸d na poziomie 127 tys. z艂, wtedy kwota zmniejszaj膮ca podatek b臋dzie stopniowo zmniejszana do 0 z艂.

Na nowelizacji skorzystaj膮 osoby wykonuj膮ce tzw. wolne zawody, czyli zajmuj膮ce si臋 m.in. fotografi膮, plastyk膮, muzyk膮, dziennikarstwem czy literatur膮. Podniesiono limit 50% koszt贸w uzyskania przychod贸w z 42764 z艂 do 85528 z艂. Od stycznia podstawa prawna zmian to ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od os贸b fizycznych.

Nowe zasady dotycz膮ce najmu

Nowe przepisy wprowadzi艂y tak偶e pewn膮 innowacj臋 dotycz膮c膮 zasad opodatkowania najmu. Od 1 stycznia 2018 roku zmianie uleg艂a kwota z tytu艂u najmu przekraczaj膮cego 100 tys. z艂 rocznie. Dotychczas osoby, kt贸re uzyskiwa艂y z tego tytu艂u doch贸d, a by艂y osobami fizycznymi i dzia艂a艂y pod dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, by艂y opodatkowane wed艂ug skali podatkowej stawk膮 18 i 32%. Mog艂y one r贸wnie偶 skorzysta膰 z preferencyjnego sposobu naliczania stawki podatku w wysoko艣ci 8,5%. Obecnie ka偶da osoba, kt贸ra przekroczy pr贸g 100 tys. z艂, nie b臋dzie mog艂a skorzysta膰 z preferencji, a nadwy偶ka przychod贸w z najmu poza dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 zostanie opodatkowana rycza艂tem 12,5%.

Podatek od nieruchomo艣ci oraz od 艣rodk贸w transportu

W 2018 roku trzeba si臋 liczy膰 tak偶e ze wzrostem podatku od 艣rodk贸w transportu oraz nieruchomo艣ci. Wzrosn膮膰 maj膮 tak偶e op艂aty targowe, uzdrowiskowe, miejscowe i reklamowe i te zwi膮zane z posiadaniem czworonog贸w. Wynika to z obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finans贸w zwi膮zanego z g贸rnymi granicami stawek podatk贸w w roku 2018 roku. Osoby fizyczne uiszczaj膮 podatek od nieruchomo艣ci w 4 ratach, a osoby prawne i jednostki organizacyjne, kt贸re nie posiadaj膮 osobowo艣ci prawnej 鈥 za poszczeg贸lne miesi膮ce.

Z kolei osoby, kt贸re s膮 w艂a艣cicielami 艣rodk贸w transportowych (osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne, kt贸re nie posiadaj膮 osobowo艣ci prawnej, posiadacze 艣rodk贸w transportu zarejestrowanych na terytorium RP jako powierzone przez zagraniczn膮 osob臋 fizyczn膮 lub prawn膮) dokonuj膮 op艂at podatkowych na rachunek bud偶etu gminy, na kt贸rej terenie znajduje si臋 miejsce zamieszkania podatnika. Przyk艂adowo maksymalna stawka podatku od samochodu ci臋偶arowego wa偶膮cego od 3,5 do 5,5 ton w ubieg艂ym roku wynios艂a 804,30 z艂. Obecnie ta kwota wzros艂a do poziomu 819,59 z艂. Op艂aty wzros艂y tak偶e w stosunku do innego rodzaju pojazd贸w.

Podatek rolny i le艣ny

Nieznacznie wzros艂a tak偶e w stosunku do ubieg艂ego roku stawka podatku rolnego i le艣nego.

Podatek rolny:

Podstaw臋 do ustalenia podatku rolnego na 2018 rok stanowi 艣rednia cena skupu 偶yta na okres ostatnich 11 kwarta艂贸w i stanowi:

  • dla grunt贸w gospodarstwa rolnego stanowi r贸wnowarto艣膰 pieni臋偶n膮 2,5 q 偶yta na 1 ha przeliczeniowego;
  • dla pozosta艂ych grunt贸w rolnych stanowi on r贸wnowarto艣膰 pieni臋偶n膮 5 q 偶yta od 1 ha.

Stawki podatku le艣nego

Podatek le艣ny pobierany jest od 1 ha powierzchni lasu wynikaj膮cej z ewidencji grunt贸w i budynk贸w. Aktualna stawka wynosi 0,220 m鲁 drewna, kt贸ra jest obliczana wed艂ug 艣redniej ceny sprzeda偶y drewna uzyskanej przez nadle艣nictwa w pierwszych trzech kwarta艂ach roku bezpo艣rednio poprzedzaj膮cego rok podatkowy.

Podatki lokalne

Rady gmin maj膮 prawo do podwy偶szenia w drodze uchwa艂y op艂at臋 za posiadanie czworonoga. Graniczna warto艣膰, kt贸rej nie mo偶na przekroczy膰 121,24 rocznie, czyli 3 z艂 wi臋cej w stosunku do roku poprzedniego.

Kolejna zmiana dotyczy op艂aty uzdrowiskowej, czyli pobieranej od os贸b, kt贸re d艂u偶ej ni偶 dob臋 w celach rekreacyjnych lub szkoleniowych przebywaj膮 w miejscowo艣ciach, kt贸rym nadano tytu艂 uzdrowiska. Maksymalna stawka to 4,33 z艂.

Okre艣lone zosta艂y tak偶e maksymalne stawki dla tablic reklamowych oraz ogrodze艅 鈥 2,50 z艂 oraz op艂at targowych, kt贸re nie mog膮 by膰 wy偶sze ni偶 765,94 z艂. Zmiany znajduj膮 si臋 w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finans贸w z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie g贸rnych stawek kwotowych podatk贸w i op艂at lokalnych w 2018 roku.

Rok 2018 鈥 czas wielu zmian dla podatnik贸w

W bie偶膮cym roku wesz艂y w 偶ycie istotne, dotycz膮ce wielu r贸偶nych materii zmiany w prawie podatkowym. Cz臋艣膰 z nich bez w膮tpienia u艂atwia firmom funkcjonowanie, inne nak艂adaj膮 na przedsi臋biorc贸w dodatkowe koszty oraz obowi膮zki. Tematy podatkowe nie nale偶膮 do 艂atwych dlatego w razie w膮tpliwo艣ci najlepiej skonsultowa膰 si臋 z do艣wiadczonymi fachowcami 艣wiadcz膮cymi us艂ugi ksi臋gowe online, kt贸rzy na bie偶膮co 艣ledz膮 zmiany w prawie.

Poka偶 wi臋cej artyku艂贸w
Poka偶 wi臋cej artyku艂贸w z  Biznes i Finanse
Komentowanie zamkniete

Zobacz tak偶e

Jak konfekcjonowania materia艂贸w pomaga w sprzeda偶y?

Wi臋kszo艣膰 os贸b uwielbia kupowa膰. Opr贸cz atrakcyjnego produkty wa偶ne jest r贸wnie偶 praktyczn…