ekspertyza dendrologiczna

Ekspertyza dendrologiczna – na czym polega?

Ekspertyza dendrologiczna obejmuje zakres różnorakich badań mających na celu weryfikację kondycji drzew. Przeprowadzana jest przez wykwalifikowanego specjalistę, który kompleksowo ocenia między innymi wiek oraz zdrowie rośliny. Na czym polega ten proces? Wyjaśniamy.

Na czym polega ekspertyza dendrologiczna?

Ekspertyza dendrologiczna w Gdańsku obejmuje zakres złożonych badań kondycji danego drzewa. Cały proces wykonuje się zarówno przy wykorzystaniu wizualnej oceny, jak i przy wsparciu prostych przyrządów. Finalna ekspertyza odbywa się także przy użyciu zaawansowanych urządzeń, między innymi tomografu sonicznego, który służy do bezinwazyjnego zbadania struktury drzewa. Warto wiedzieć, że analiza końcowa jest niezwykle szczegółowa. Znajdują się w niej wszystkie istotne parametry rośliny wraz z dokumentacją fotograficzną.

Ekspertyzę dendrologiczną wykonuje się zazwyczaj w ramach nadzoru inwestorskiego. W takich przypadkach kompleksowo ocenia się stan zadrzewienia oraz projektuje się tereny zieleni, gdzie rosną zdrowe i silne drzewa nadające się do stworzenia obszaru parkowego. Ekspertyzę przeprowadza się także w ramach innych zadań, na przykład w momencie, w którym wykonuje się inwentaryzacje zieleni w Gdańsku.

Kiedy konieczna jest ekspertyza dendrologiczna?

Przeprowadzenie ekspertyzy dendrologicznej jest konieczne zwłaszcza w przypadku, jeśli na danym terenie znajduje się drzewo, które należy do wieloletnich i cennych roślin. Może ono w takiej sytuacji przynależeć do pomnika przyrody. Konieczne jest więc odpowiednie zaplanowanie jego pielęgnacji oraz ewentualne zabezpieczenie, na przykład przed szkodnikami.

Zazwyczaj ekspertyzę dendrologiczną zleca się w przypadku ustalenia tego, czy dane drzewo stwarza niebezpieczeństwo niekontrolowanego upadku. W takiej sytuacji może często stwarzać zagrożenie dla ludzi oraz mienia. Ekspert ocenia jego stan i na podstawie przeanalizowanych informacji wydaje odpowiednie zalecenia pielęgnacyjne oraz zabezpieczające albo zasugeruje jego wycięcie.