znak towarowy

Znak towarowy – o czym mowa w praktyce?

Firmy opracowują bardzo często tzw. znaki towarowe. Stanowią one element identyfikacji wizualnej marki. Taki znak wyróżnia produkt pośród setek czy nawet tysięcy innych. Powinien być łatwy do zapamiętania, estetyczny i oczywiście unikalny. Stosuje się różne formy znaków, np. graficzną.

Doradztwo patentowe – jakie są procedury związane ze znakiem towarowym?

Chcąc stworzyć, a później zastrzec i objąć ochroną znak towarowy w Warszawie, najpierw trzeba wymyślić, jak powinien wyglądać. Projekt można przekazać do oceny odpowiednim instytucjom. Brak unikalności, zbytnie podobieństwo, zbyt niska jakość w przypadku znaków graficznych czy też zbyt długie frazy dla formy słownej skutkują odrzuceniem projektu.

Niezbędna jest rejestracja logo jako znaku towarowego w formie graficznej. Dzięki temu staje się ono na stałe przypisane do produktów danej firmy. Może być używane również w materiałach promocyjnych, w reklamie, wszędzie tam, gdzie ważna jest właściwa identyfikacja firmy.

Ochrona nazwy handlowej – co ma wspólnego ze znakiem towarowym?

Nazwa handlowa podobnie jak znak towarowy stanowi element identyfikacji danej firmy. Realizowana przez odpowiednie urzędy ochrona nazw handlowych gwarantuje zachowanie wybranej nazwy bez ryzyka, że zostanie ona wykorzystane przez osoby trzecie.

Znak towarowy w Warszawie można zarejestrować, zdecydować się na ochronę, ale bez odpowiednich działań zrealizowanych dla tych samych produktów za granicą nie będzie odpowiednio zabezpieczony. Firmy funkcjonujące również w innych państwach muszą postarać się o przeprowadzenie procedur również tam.

Rejestracja logo – dlaczego jest tak ważna?

Efektowne logo zarejestrowane jako znak towarowy w Warszawie jest jednym z najłatwiej rozpoznawalnych elementów identyfikacji wizualnej. Umieszczone w szyldzie, w reklamie lub na produktach wyróżnia je spośród innych. Niedopatrzenia związane z procedurami rejestracji i nie tylko mogą sprawić, że inna firma stworzy bardzo podobne logo.

Podsumowując, znak towarowy w różnych formach jest obecnie niezwykle istotny w budowaniu marki. Powinien zostać stworzony w estetyczny i czytelny sposób oraz zarejestrowany zgodnie z procedurami.