hospicjum dla dzieci

Jak wesprzeć finansowo hospicjum dla potrzebujących pomocy?

Organizacje pozarządowe prowadzą hospicja, które wspierają w ciężkiej chorobie i niepełnosprawności pacjentów wymagających stałej opieki. Często tego typu działalnością w Polsce zajmują się fundacje. Wiele osób wspiera ich działalność poprzez uczestniczenie w różnego rodzaju akcjach charytatywnych, a także przekazując 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego. W zeznaniu podatkowym wystarczy wpisać numer KRS, by pieniądze trafiły do wybranej instytucji. Jak fundacje zdobywają środki na bieżącą działalność? Jakiego rodzaju hospicja działają w Polsce? Kto korzysta z pomocy?

Jak przekazać pieniądze na działalność hospicjum?

Na oficjalnej stronie internetowej każdej fundacji, podane są numery konta dla osób, które chcą wpłacić pieniądze na działalność hospicjum. Można przekazać dowolne kwoty, ponieważ liczy się każda złotówka przekazana na opiekę osobom słabszym, chorym i znajdującym się w trudnej sytuacji. Inny sposób to wybranie konkretnego celu charytatywnego, na który trwa aktualnie zbiórka. Specjalne cele również znajdują się na stronie i są udostępniane w mediach społecznościowych przez wolontariuszy.

Jednym z takich wskazań może być przekazanie środków na hospicjum perinatalne, stacjonarne hospicjum dla dzieci lub domowe hospicja również prowadzone przez organizacje pozarządowe. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby samemu zorganizować zbiórkę pieniędzy. Z okazji ślubu lub jubileuszu można zaproponować gościom, by zamiast kupowania prezentu i kwiatów, przekazali fundusze na szczytny cel fundacyjny.

dzieci hospicjum

Jakiego rodzaju hospicja prowadzą fundacje?

Hospicjum perinatalne niesie pomoc przyszłym rodzicom, którzy dowiadują się, że nienarodzone jeszcze dziecko ma wady, stwierdzone przez lekarza, na etapach rozwoju płodu. Fundacja w ramach działalności hospicjum zapewnia rodzicom m.in. konsultacje medyczne, wsparcie psychologiczne, pomoc pracownika socjalnego oraz opiekę podczas porodu.

Nieco inaczej natomiast działa hospicjum dla dzieci, które opiekuje się stacjonarnie małymi pacjentami po leczeniu na oddziale onkologicznym. Fundacje organizujące tego rodzaju pomoc zapewniają m.in. leki, specjalistyczny sprzęt medyczny oraz opiekę pielęgniarki i lekarza.

Istnieje również formuła hospicjum domowego – pacjent przebywa w domu z rodziną i otrzymuje wsparcie od osób, które przyjeżdżają np. w celu rehabilitacji ruchowej z potrzebnym do tego celu sprzętem. Fundacja w ramach hospicjum domowego zapewnia również opiekę psychologa i pracownika socjalnego.

Całodobowe wsparcie dla potrzebujących

Zarówno hospicjum perinatalne dla przyszłych rodziców, stacjonarne hospicjum dla dzieci, jak i domowe zapewnia pomoc medyczną przez całą dobę. Lekarze i pielęgniarki dyżurują codziennie, również w święta i zawsze są gotowi nieść potrzebne wsparcie, nawet jeśli wiąże się to z dalszym wyjazdem. Pacjenci objęci pomocą nierzadko mieszkają kilkadziesiąt kilometrów od dużego miasta. Koszty dojazdów pokrywa fundacja z przekazanych od darczyńców środków. Wszystkie wpłaty są kierowane na konto bankowe, a raporty z działalności finansowej podaje się do publicznej wiadomości.