Loterie i konkursy skuteczną metodą wspierającą sprzedaż

Loterie i konkursy skuteczną metodą wspierającą sprzedaż

Loterie i konkursy to skuteczne i wyjątkowo efektywne narzędzia, jeśli chodzi o wsparcie sprzedaży konkretnych produktów i usług oraz budowanie świadomości marki. Ponieważ loterie i konkursy wiążą się z atrakcyjną gratyfikacją, budują lojalność konsumentów względem marki, którzy dodatkowo rekomendują wybrane jej produkty lub usługi. Czy warto więc zainwestować w tego rodzaju formę wsparcia sprzedaży?

Wizerunkowo i sprzedażowo

Loterie i konkursy to rodzaj akcji marketingowej zwykle mocno angażującej grupę docelową. Poprzez atrakcyjną zabawę i ciekawe nagrody budują świadomość marki i jej oferty w grupie docelowej. Wdrażane są w przypadku kampanii wizerunkowych, jak i sprzedażowych, a dobrze zaplanowane i przeprowadzone przynoszą realne korzyści tak marce, jak również jej klientom.

Wiarygodność i zaufanie

Loterie i konkursy opierają się na programach lojalnościowych, za pomocą których budowane są relacje między marką a klientami – oparte na wiarygodności i zaufaniu. Lojalni konsumenci nie tylko korzystają z oferty marki, ale też stają się jej ambasadorami rekomendującymi jej produkty czy usługi, z których jednocześnie sami często korzystają. Warto zatem nagradzać tą lojalność w celu ich dalszego motywowania. Skuteczność loterii i konkursów wynika z interakcji pomiędzy marką a klientami, jak również obustronnej korzyści.

Aby loterie i konkursy odniosły sukces

Sukces loterii i konkursów w dużej mierze warunkują nagrody, atrakcyjne i dostosowane do preferencji uczestników zabawy. To one warunkują przystąpienie klientów do gry, którzy dopiero po zapoznaniu się z katalogiem nagród, analizują regulamin.

Katalog nagród powinien być rozbudowany zgodnie ze specyfiką grupy docelowej. Przewidziane benefity powinny odpowiadać potrzebom i oczekiwaniom potencjalnych uczestników loterii bądź konkursu. Każda gra musi też opierać się na precyzyjnie zaplanowanej strategii, aby możliwa była realizacja celów biznesowych firmy. Gwarancją sukcesu jest tu przede wszystkim uwzględnienie potrzeb i oczekiwań potencjalnych uczestników zabawy.


Artykuł powstał przy współpracy z firmą Motvation Direct.