licencja ochroniarska

Na czym polegają badania do licencji ochroniarskiej?

Chcąc zostać ochroniarzem, należy spełnić kilka istotnych kryteriów. Jednym z nich jest uzyskanie licencji. Aby to zrobić, nie tylko trzeba skończyć odpowiedni kurs i zdać egzamin, ale również wykonać szereg badań. Na czym one polegają?

Jakie badania należy wykonać na licencję ochroniarską?

Pracownik ochrony jest zawodem, który wymaga spełnienia wielu wymogów formalnych. Wymaga także dobrego zdrowia fizycznego i psychicznego. Chcąc zostać ochroniarzem, niezbędne są badania do licencji w Jeleniej Górze. Dzięki nim potwierdzona zostanie gotowość do pracy. Praca w ochronie wiążę się z odpowiedzialnością, a także dostępem do narzędzi czy uprawnień, które wykraczają poza przeciętne prawa innych pracowników. Zaświadczenie lekarskie ma, między innymi, podkreślić, że kandydat potrafi podejmować właściwe decyzje w sytuacjach trudnych i stresujących.

Badania lekarskie i psychologiczne osoby ubiegającej się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej przeprowadzane są na wniosek tej osoby, natomiast badania osoby posiadającej licencję pracownika ochrony fizycznej przeprowadza się na wniosek pracodawcy lub właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.

Co obejmują badania na licencję pracownika ochrony fizycznej?

Starając się o licencję pracownika ochrony fizycznej to szereg konsultacji, które pozwalają na sprawdzenie najważniejszych cech fizycznych i psychicznych. Badania obejmują badanie wzroku, słuchu, a także badanie opanowania i pracy w stresujących warunkach. Ważnym punktem są badania psychologiczne w Jeleniej Górze. Badania kwalifikowanych pracowników obejmują analizę i ocenę osobowości, sprawności intelektualnej pod kątem psychologicznym. Licencja pracownika ochrony to także badania ogólnego stanu zdrowia. Aby uzyskać odpowiednie zaświadczenie lekarskie, należy udać się do lekarza medycyny pracy, posiadającego uprawnienia do orzekania o pozwoleniu na broń. Badania mają ważność trzy lata. Dzięki nim kandydat na ochroniarza otrzymuje orzeczenie, które pozwala go wpisać na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w Komendzie Policji.