badania dla kierowcow

Na czym polegają badania psychologiczne dla kierowców?

Każdy, kto chce pracować jako kierowca zawodowy, musi posiadać odpowiednie uprawnienia oraz przejść badania psychologiczne. Dlaczego są one ważne i na czym polegają?

Badania psychologiczne dla kierowców — dlaczego są ważne? 

Praca jako zawodowy kierowca nie jest łatwa. Najważniejszym punktem jest zdobycie odpowiednich kwalifikacji, czyli zdanie egzaminu na prawo jazdy kategorii D, niezbędnej do przewozu pasażerów, lub kategorii C, wymaganej do przewozu dużych ładunków i towarów. Dodatkowo każdy kierowca musi przejść szereg badań, od których wyniku będzie zależała możliwość zatrudnienia. Badania psychologiczne dla kierowców służą przede wszystkim sprawdzeniu zdolności intelektualnej kandydata oraz jego osobowości. Osoba, która będzie pracowała z ludźmi, musi posiadać określone cechy charakteru, takie jak cierpliwość, empatia oraz poczucie odpowiedzialności. Dodatkowo musi radzić sobie z wieloma stresującymi sytuacjami oraz zachowywać zimną krew w przypadku sytuacji zagrożenia życia.  

Na czym polegają badania psychologiczne dla kierowców?

Każdy, kto ubiega się o prawo jazdy w Krakowie, Warszawie czy Gdańsku jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie od lekarza, stwierdzające, że nie ma żadnych przeciwwskazań lub problemów zdrowotnych, które uniemożliwiałyby mu prawidłowo kierować samochodem. Badanie lekarskie obejmuje sprawdzenie ogólnego stanu zdrowia, wzroku i słuchu. W przypadku kierowców zawodowych wymagane są również badania psychologiczne. Podczas badania sprawdzany jest m.in. stan psychiczny kandydata. Często opiera się to na wypełnianiu formularzy z pytaniami lub rozmowie z psychologiem, podczas której omawiane są różne sytuacje. Dodatkowo sprawdza się szybkość reagowania na zdarzenia, które mogą wystąpić na drodze, koordynację ruchową oraz koncentrację badanego. Po zakończeniu badań lekarz wydaje stosowane zaświadczenie, w którym określa, czy kandydat może wykonywać zawód kierowcy. Co istotne — badania należy powtarzać co 5 lat lub według zaleceń lekarza.