Studenci pielęgniarstwa w całej Polsce będą szkolić się w nowoczesnych laboratoriach symulacji medycznych

Studenci pielęgniarstwa w całej Polsce będą szkolić się w nowoczesnych laboratoriach symulacji medycznych

W planie jest uruchomienie 30 specjalistycznych centrów symulacji medycznych, w których przyszłe pielęgniarki i położne będą mogły szlifować swoje umiejętności bez ryzyka i konsekwencji. Do dyspozycji uczelnie medyczne zyskają zaawansowane technologicznie „sztuczne szpitale” wyposażone w specjalne elektroniczne fantomy reagujące na podawanie leków czy decyzje personelu. Szykuje się przełom w kształceniu.

Podobne miejsce działa już zresztą od ponad 3 lat w Suwałkach. To wciąż najnowocześniejszy w Europie ośrodek tego typu, dysponujący wyposażonym w prawdziwą aparaturę i sprzęt „szpitalem” wraz z salą operacyjną, zabiegową, porodową, a nawet SOR-em i zaawansowanym ambulansem.

Wszystko to funkcjonuje w warunkach laboratoryjnych, choć nie w strukturach uczelni wyższej ale w Parku Naukowo – Technologicznym, gdzie zamiast ludziom, szkolący się w nim studenci ale też doświadczeni już lekarze czy pielęgniarki, pomagają fantomowym „pacjentom” w ramach najróżniejszych scenariuszy.

I to właśnie tam – w pomieszczeniach suwalskiego Laboratorium Symulacji Medycznych – oraz w części konferencyjnej miejscowego Parku, w miniony weekend spotkali się przedstawiciele kilkudziesięciu polskich uczelni wyższych na specjalnej konferencji, poświęconej temu wyjątkowemu projektowi.

Wizja stworzenia nowoczesnego zaplecza skutecznie wspomagającego kształcenie przyszłych kadr dla służby zdrowia nie jest zresztą zbyt odległa. W łącznie 30 polskich uczelniach, które zdecydują się przystąpić do projektu „Rozwój Kompetencji Pielęgniarskich” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 r., zostaną zbudowane Monoprofilowe Centra Symulacji Medycznych.

Jak wyjaśniał Robert Pałka, kierujący suwalskim ośrodkiem, udział w projekcie „Rozwój Kompetencji Pielęgniarskich” pozwoli uczelniom uzyskać znaczny postęp w zakresie edukacji oraz umożliwi rozwój infrastruktury edukacyjnej. W ramach programu zostanie przyznane dofinansowanie dla 30 podmiotów kształcących pielęgniarki i położne z grona zakwalifikowanych do udziału.

Dzięki uczestnictwu w projekcie, będzie możliwe sfinansowanie adaptacji i dostosowania obiektów oraz infrastruktury technicznej sal dydaktycznych, zakup wyposażenia dydaktycznego, a przede wszystkim zaawansowanych symulatorów medycznych. Do dyspozycji będą również środki na przeprowadzenie szkoleń dla odpowiedniej liczby wykładowców oraz pracowników obsługi technicznej.

– Efektem udziału w programie będzie stworzenie Programu Rozwoju Uczelni w zakresie kształcenia pielęgniarek i położnych, co oczywiście będzie z kolei wymagało wprowadzenia nowych metod kształcenia z wykorzystaniem symulacji medycznej o różnym stopniu zaawansowania. Szykuje się więc prawdziwy przełom, który można wręcz nazwać rewolucją jakościową – mówi przedstawiciel Laboratorium Symulacji Medycznych w Suwałkach.

Wstępem dla realizacji projektu był specjalny audyt zrealizowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, którego celem było rozpoznanie możliwości wdrożenia tego rodzaju programu w warunkach polskich ośrodków akademickich. Raport na ten temat opracował zespół ekspertów, w którego pracach brali udział specjaliści z suwalskiego Laboratorium.

Audyt trwał od lipca do listopada ubiegłego roku. Propozycję skierowano do 59 placówek kształcących pielęgniarki i – lub położne. Gotowość do udziału zadeklarowało 46 z nich, jednak trzy nie spełniły minimalnych wymagań nałożonych przez Ministerstwo Zdrowia dotyczących akredytacji resortu do prowadzenia jednego z tych dwóch kierunków. Finalnie badaniu poddano 41 ośrodków w kraju.

Zespół audytorów oceniał stan prowadzenia działań dydaktycznych, ilość studentów, kadry dydaktycznej oraz programów studiów w zakresie kształcenia praktycznego, stan istniejącej bazy dydaktycznej, w których prowadzone jest kształcenie praktyczne. Oceniano także informacje o kierunkach rozwoju uczelni, planach rozwojowych bazy, ilości studentów, kadry oraz programów studiów w zakresie kształcenia praktycznego w związku z planowanym prowadzeniem zajęć metodami symulacji medycznej. Dodatkowo analizowano informacje o planowanych inwestycjach, remontach, przebudowach, uzupełnieniu lub wymianie instalacji w obiektach, pomieszczeniach w których będzie prowadzone kształcenie praktyczne z uwzględnieniem metod symulacji medycznej.

Wszystkie audytowane uczelnie spełniły wymagania dotyczące utworzenia i prowadzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej co oznacza, że mogą już zgłaszać swój akces do projektu. Tyle tylko, że miejsc dla wszystkich chętnych nie wystarczy.

Podczas suwalskiej konferencji uczestnicy mieli możliwość poznania zasad i warunków udziału w projekcie, zapoznali się również z wnioskami płynącymi z przeprowadzonego audytu. Uczestnicy konferencji reprezentujący kilkadziesiąt ośrodków akademickich z całego kraju mogli jednak przede wszystkim poznać zasady organizacji i tworzenia takiego laboratorium, a przede wszystkim przekonać się jak w praktyce funkcjonuje tego rodzaju miejsce.