kredyt hipoteczny

Zastanawiasz się z czego składa się rata kredytu hipotecznego?

Każda osoba która posiada kredyt hipoteczny co miesiąc spłacała raty kapitałowo – odsetkowe. Czy zastanawiałeś się kiedyś co wpływa na wysokość tej raty? 

Z czego składa się rata kredytu?

  • Część kapitałowa – To kwota która została pożyczona kredytobiorcę przez bank. To część raty która obniża pozostałą kwotę kredytu co ważne Im niższy kapitał tym niższe odsetki.
  • Część odsetkowa – kwota ta ta kwota należnych bankowi odsetek. Jest to nic innego jak zysk banku za udzielenie kredytobiorcy kredytu.

Raty malejące

W przypadku rat malejących kwotę kredytu należy podzielić przez ilość rat. To pozwoli uzyskać nam wynik raty kapitałowej. Jest ona spłacana co miesiąc. Część odsetkowa naliczana jest w każdym miesiącu od pozostałej części kwoty kapitału. Co ważne upływem kolejnych miesięcy kwota niespłaconego kapitału maleje a co za tym idzie maleje również odsetki. 

Warto pamiętać że na początku kredytu odsetki są wysokie a więc raty malejące są wyższe niż w przypadku kredytu z ratami równymi. 

Raty równe

W przypadku rat równych bank równomiernie rozkłada część kapitałowymi część odsetkowa tak aby comiesięczne raty były równe lub zbliżone kwotowo do siebie. W pierwszych latach spłaty kredytu bardzo dużą część raty stanowią odsetki. Dopiero w późniejszych latach proporcje to się odwracają.

W przypadku rat równych kapitał spłacany jest wolniej niż w przypadku rat malejących. Jednak rady te pozwalają lepiej zaplanować domowy budżet. 

Co jeszcze składa się na ratę kredytu?

Na ratę kredytu składa się między innymi ubezpieczenie, koszty podwyższonego ryzyka banku, prowizja, stała marża banku oraz zmienna stopa referencyjna czyli wskaźnik WIBOR w Polsce. 

Należy pamiętać że od wskaźnika wibor zależy wysokość raty. Obliczony jest on niemal codziennie. Ma wpływ na życie tysięcy Polaków posiadających kredyt ze zmienną stopę oprocentowania.

Czy WIBOR można usunąć?

Pierwszą kancelarią w Polsce która złożyła pozew o likwidację wibor byłam kancelaria lex wibor. Zatrudnienie w kancelarii specjaliści przeanalizują umowę kredytową a także opracują strategię działania. 

Po dokonaniu analizy umowy kredytowej następuje nawiązanie współpracy tak aby Kancelaria mogła reprezentować twoje interesy. Następnie rozpoczynają się Negocjacje z bankiem. Jeżeli negocjację z bankiem nie przynoszą pożądanych rezultatów następuje moment w którym tworzony jest pozew sądowy i rozpoczęcie procesu sądowego. 

O co można wywnioskować?

Wnioskować można o usunięcie WIBOR z umowy kredytowej, redukcja prezentowanie kredytu, unieważnienie umowy kredytowej oraz zwrot kosztów sądowych. Zwrot kosztów sądowych następuje w momencie w którym kredytobiorca otrzyma pozytywne dla siebie wyrok. To moment w którym koszty sądowe zostaną zwrócone klientowi. Unieważnienie umowy kredytowej może okazać się niekorzystne lub bardzo mało korzystnym rozwiązaniem dla Kredytobiorcy gdyż wiąże się ona z koniecznością zwrotu całej kwoty kapitału początkowego. To rozwiązanie jest korzystne dla kredytobiorców którzy wpłacili już kapitał początkowy. 

Redukcja oprocentowania kredytu następuje jeżeli sąd uzna że WIBOR ustalany był wadliwie. Sąd uznaje że postanowienia w umowie kredytowej które dotyczyły oprocentowanie opartego na WIBOR nie istnieją a w umowie pozostają wyłącznie koszty banku w postaci marży. Usunięcie WIBOR  z umowy kredytowej oznacza że kredytobiorca odzyska wszystkie wpłacone do tej pory raty odsetkowe. Należy pamiętać że kredytobiorca kontynuuje spłatę kredytu.