podatek od gier

Zmiany w podatku od gier hazardowych, czyli kto i ile płaci?

Podatek od gier hazardowych określa ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r., która weszła w życie 1 kwietnia 2017 r. Podatek musi być płacony przez podmioty organizujące gry hazardowe na podstawie uzyskanej licencji lub koncesji. Również osoby biorące udział w grach hazardowych są zobligowane do zapłacenia 10% podatku, który potrącany jest od wygranej bądź w przypadku nagród rzeczowych podatek płaci osoba, która wygrała w konkursie. Podatki od gier hazardowych i losowych muszą być ujęte przez płatnika w zeznaniu rocznym PIT-8AR. W przypadku pokera obowiązuje jeszcze wyższy podatek, bo 25%.

Podstawa opodatkowania gier hazardowych – co warto wiedzieć?

podatek od gierPodatek od gier różni się w zależności od formy hazardu, na którą udzielane jest zezwolenie Ministerstwa Finansów. W przypadku loterii pieniężnej, loterii fantowej i gry telebingo stanowi ją suma wpływów ze sprzedaży losów. W loterii audiotekstowej jest to przychód organizatora w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. W grze liczbowej podstawę opodatkowania stanowi suma wpłaconych stawek. Podobnie jest w przypadku zakładów sportowych. W grze bingo pieniężnej podstawą opodatkowania jest wartość nominalna kartonów do gry zakupionych przez organizatora, a w grze bingo fantowej wartość nominalna kartonów użytych do gry. Spośród gier hazardowych popularne są także kości i gra w karty. Tutaj, z wyłączeniem pokera, podatek od gier hazardowych oblicza się od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy sumą wpłaconych stawek, a wypłaconych wygranych. W turnieju pokera podatek płacony jest przez organizatora turnieju, a jego podstawę stanowi wysokość wygranej pomniejszona o wpisowe za udział w turnieju. W przypadku automatów podatek liczony jest od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy sumą wpłaconych stawek, a sumą uzyskanych wygranych. Wyjątkiem jest tu podatek od gier na automatach o niskich wygranych, który ujęty jest w formie zryczałtowanej i wynosi 2 tys. zł od jednego automatu.

Jakie są stawki podatku dla poszczególnych gier hazardowych?

Stawki podatku od gier są bardzo zróżnicowane. W przypadku loterii fantowej i bingo fantowego wynoszą 10%, a loterii pieniężnej – 15%. Podmioty organizujące gry liczbowe muszą zapłacić 20% podatek. W przypadku gry bingo pieniężnego, telebingo, loterii audiotekstowej i pokera urządzanego w formie turnieju podatek wynosi 25%. Gry w karty, czy też w kości objęte są podatkiem 50% dla organizatora. W przypadku organizacji wyścigów zwierząt na podstawie zezwoleń, stawka podatku do zapłacenia wynosi 2,5%. Dla wszystkich miłośników gry w zakładach sportowych niezwykle istotny jest podatek 12%, płacony przez organizatora, czyli bukmachera, jednak potrącany od sumy stawek, co powoduje, że wygrana typera jest niższa. Gry na automatach stosowanych w salonach gier objęte są podatkiem 50%.

Do czego zobowiązany jest płatnik podatku od gier hazardowych?

Każdy płatnik podatku od gier hazardowych musi go uiścić do właściwego urzędu skarbowego maksymalnie do 10 dnia kolejnego miesiąca następującego po tym, którego dotyczy zobowiązanie podatkowe. Organizatorzy turniejów pokera podatek muszą uiścić do 20 dnia miesiąca, następującego po tym, którego dotyczy rozliczenie. W przypadku loterii fantowej i gry bingo podatek musi być uiszczony do 30 dni od zakończenia gry. Organizatorzy gier liczbowych są zobligowani do zapłacenia podatku nie później niż 10 dni od losowania.

Czy można legalnie grać bez podatku?

gry opodatkowaneZakłady sportowe starają się niejako częściowo zrekompensować graczom niedogodność związaną z pomniejszaniem stawki o podatek, organizując gry bez podatku obowiązujące w danym dniu lub godzinie. Zorganizowane jest to w taki sposób, że owo 12% doliczane jest do wygranej. Niektórzy bukmacherzy pozwalają sobie nawet na większy bonus wynoszący 17%. Zatem realnie podatek i tak jest odprowadzany, jednak w tym przypadku gracz tego nie odczuwa.

To wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat podatku od gier. Ustawa reguluje dokładnie kto i ile podatku powinien zapłacić. Grający w zakładach bukmacherskich cały czas liczą na to, że doczekają się nowelizacji, która zakładać będzie podatek od przychodu, a nie od obrotu.