BHP w biurze – poznaj najważniejsze zasady

Aby biuro mogło właściwie funkcjonować, musi spełniać warunki narzucone przez przepisy BHP. Każdy pracownik posiada prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a przestrzeganie najważniejszych zasad ma poniekąd także wpływ na efektywność wykonywanych zadań. Przedstawiamy zatem ogólne przepisy BHP, o których powinni pamiętać pracodawcy, a które odnoszą się do przestrzeni biurowej.

To pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy. Za bezpieczną pracę uznaje się taką, której wykonywanie nie spowoduje zagrożenia zdrowia lub życia pracownika. Natomiast praca higieniczna powinna być pozbawiona wpływu negatywnych czynników na jego zdrowie.

W tym celu pracodawca zobowiązany jest m.in.:

 • zapewnić pracownikom przeszkolenie w zakresie zasad BHP;
 • zapewnić pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników;
 • zapewnić środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, do gaszenia pożarów i do ewakuacji pracowników;
 • informować pracowników o ryzyku zawodowym wiążącym się z wykonywaną pracą oraz o sposobach i zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Przepisy BHP – wymagania odnośnie do budynków pracy biurowej

Terminem „praca biurowa” określa się różnorodne zawody związane z pracą umysłową o różnym stopniu skomplikowania. Cechą charakterystyczną pracy biurowej jest jej niematerialny produkt, który powstaje w procesie zbierania i przetwarzania informacji. Budynek, w którym zorganizowano pomieszczenia pracy biurowej, również nie może stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia jego użytkowników, a zatem musi on zostać zaprojektowany tak, aby zapewniać odpowiednie warunki, tzn.:

 • powinien być zaopatrzony w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz do celów higieniczno-sanitarnych i przeciwpożarowych;
 • powinien być wyposażony w instalacje i urządzenia do ogrzewania pomieszczeń w okresie obniżonych temperatur (temperatura w pomieszczeniu nie może być niższa niż 18°C);
 • powinien mieć zapewnioną wentylację lub klimatyzację;
 • powinien być wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną, wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • powinien posiadać drzwi wejściowe do budynku oraz drzwi do ogólnodostępnych pomieszczeń o odpowiednim kształcie i wymiarze, który umożliwia swobodne wchodzenie i wychodzenie (szerokość minimum 0,9 m i wysokość 2 m);
 • powinien posiadać instalacje oświetleniowe w pomieszczeniach, gdzie znajdują się stanowiska pracy biurowej, oraz w korytarzach, dobrane i wykonane tak, aby pracownik nie był narażony na wypadek.

Dystrybutor wody – czyli stały i nieograniczony dostęp do wody dla pracowników

Jednym z obowiązków pracodawcy z zakresu BHP jest zapewnienie wszystkim pracownikom wody zdatnej do picia przez cały czas pracy, bez względu na rodzaj wykonywanego zawodu. Musi być ona odpowiednia do bezpośredniego spożycia (np. woda butelkowana) lub po jej przegotowaniu. Pracownicy nie mogą również ponosić z tego tytułu żadnych kosztów, a zatem wyklucza się możliwość zakupu przez nich wody samodzielnie (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).

Do najbardziej komfortowych i przystępnych dla pracodawcy rozwiązań w zakresie zapewnienia dostępu do wody pitnej należy:

 1. możliwość zamówienia regularnej dostawy wody butelkowanej,
 2. możliwość zamówienia dostawy dystrybutorów wody źródlanej.

W obu przypadkach warto skorzystać z oferty sprawdzonych dostawców wody, jak firma Eden Springs, która realizuje regularne dostawy wody źródlanej do firm. Każda dostawa wody do biura i firmy jest realizowana zgodnie z indywidualnymi preferencjami, dopasowana do zapotrzebowania na wodę w danej firmie i możliwości magazynowania butli z wodą. Ponadto możesz zdecydować się na wodę źródlaną lub wodę filtrowaną, a także skorzystać z możliwości wynajmu lub dzierżawy dystrybutora wody.

Należy również pamiętać, że zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy dystrybutory wody źródlanej powinny być umieszczone maksymalnie 75 m od stanowisk pracy. Natomiast miejsce, w którym znajduje się woda pitna, musi być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami.

Przepisy BHP, mimo że są bezpośrednio związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, mają na celu także zapewnienie komfortu wykonywania tej pracy wszystkim osobom przebywającym w danym budynku. Pracujemy dziś znacznie bardziej intensywnie i w bardziej wymagającym środowisku, dlatego pracodawca powinien uwzględnić jak najwięcej potrzeb swoich pracowników, realizując nie tylko te wymienione w swoich obowiązkach. Wykraczając poza przyjęte minimum, pracodawca ma możliwość wsparcia pracownika w wykonywaniu pracy w sposób bardziej efektywny.