Ekologiczne zarządzanie odpadami

Wdrożenie środków zarządzania odpadami ma kluczowe znaczenie dla firm jako zarówno element dobrych praktyk CSR, jak i dla utrzymania czystości w miejscu pracy. Odpowiednie zarządzanie oznacza niższe koszty dla firmy oraz maksymalizację przestrzeni roboczej, a także brak szkód dla środowiska.

W XXI w. borykamy się z wieloma problemami ekologicznymi wciąż omawianymi przez krajowe i międzynarodowe organizacje środowiskowe. Niedawne badania pokazują, że popularność recyklingu w Polsce cały czas rośnie, w tej chwili stopień odzysku sięga 28%. Jednak pomimo tego wzrostu Polska nadal nie nadąża w tej kwestii za innymi państwami członkowskim UE,gdzie średnio stopień ten wynosi 40% (Bernadeta Gottel, BioEnergy Consult, „MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT IN POLAND”, 2015). Wprawdzie władze miejskie dokładają starań, aby poradzić sobie z tym problemem, zająć się nim na poważnie powinny również przedsiębiorstwa. Zastosowanie szeregu ekologicznych środków może stać się elementem kultury odpowiedzialności społecznej (CSR) w Polsce.

Oprócz lepszego wizerunku firmy za podejście prospołeczne, zarządzanie odpadami gwarantujerównież większą motywację wśród pracowników oraz podnosi ich wydajność. Schludne i uporządkowane wnętrza są także łatwiejsze do zarządzania. Poniżej zaprezentowano trzy czynniki, które warunkują wydajne i ekologiczne zarządzanie odpadami:

Segregacja odpadów

Korzystanie z oddzielnych pojemników na różnego rodzaju odpady to dobry sposób na zagwarantowanie, że odpady zostaną odebrane i przekazane do przetworzenia na surowce wtórne i ponownego wykorzystania. Przedsiębiorstwa mogą oznaczyć pojemniki na odpady zgodnie z ich przeznaczeniem, np. na odpady suche i mokre lub odpady niebezpieczne, takie jak zużyte baterie, puste naboje od drukarek, chemikalia itp.

Źródła odnawialne

Jednym ze wspaniałych sposobów zagwarantowania, że produkty i przedmioty używane codziennie przez firmę będą odpowiednio przetworzone, jest zainwestowanie w produkty nadające się do recyklingu i biodegradowalne. Przedsiębiorstwa powinny częściej wykorzystywać organiczne materiały zamiast stosować tworzywa sztuczne. Tematem ściśle powiązanym z recyklingiem jest zużycie energii. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, takich jak panele słoneczne, może pomóc obniżyć koszty energii oraz korzystnie wpłynąć na środowisko.

Oszczędność zasobów

Większość produktów lądujących po wykorzystaniu w śmieciach mogłaby być dłużej używana, w bardziej wydajny sposób. Ilość zużywanego papieru można ograniczyć, unikając drukowania. W biurze papier przed wyrzuceniem na makulaturę powinien być zadrukowany z obu stron. Odpowiednie zarządzanie odpadami może pomóc oszczędzić zasoby naturalne, które są poważnie uszczuplone przez nasze nierozsądne gospodarowanie.

gospodarka odpadami to ważny aspekt, szczególnie w przypadku firm chemicznych i prowadzących działalność zagrażającą środowisku. Przedsiębiorstwa mogą inwestować w odnawialne źródła energii, wykorzystywać ponownie przedmioty oraz wprowadzić metody segregacji odpadów, aby wspomóc zarządzanie odpadami. Jedną z firm, które dostarczają rozwiązania do segregacji odpadów oraz standardowe kosze na śmieci jest AJ Produkty. Więcej informacji znaleźć można w witrynie internetowej tego producenta.