Faktoring dla małych firm

Faktoring dla małych firm

Problem opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub niewypłacalności kontrahentów może spotkać firmy świadczące usługi lub sprzedające produkty. Grozi to utratą płynności finansowej i może wstrzymywać rozwój przedsiębiorstwa. Faktoring pozwala uniknąć takiego ryzyka. Z takiej formy finansowania działalności mogą skorzystać małe i duże firmy.

Jak działa faktoring?

Faktoring to jeden ze sposobów finansowania działalności firmy. Gwarantuje dostęp do środków finansowych należnych ze sprzedanych towarów i usług zaraz po wystawieniu faktury. Umowa faktoringowa zawarta jest pomiędzy dwoma podmiotami – faktorantem oraz faktorem. Rolę faktoranta pełni przedsiębiorstwo, które sprzedaje swoje wierzytelności. Mianem faktora określana jest natomiast firma faktoringowa.

Jak w praktyce działa faktoring? Przedsiębiorca po wystawieniu faktury swojemu kontrahentowi dostarcza ją faktorowi – ten w krótkim czasie, bo nawet w ciągu 24 godzin, przelewa na konto faktoranta do 90% wartości faktury. Przedsiębiorca zyskuje w ten sposób niemal natychmiastowy dostęp do należnych pieniędzy, które może przeznaczyć na dowolny cel – opłacenie rachunków, inwestycje itp. Jeśli natychmiast chodzi o brakującą kwotę z faktury, jest ona przekazywana na konto firmy w momencie, gdy dłużnik ureguluje płatność z faktorem.

Faktoring dla małej firmy – dlaczego warto?

Faktoring przynosi dużo korzyści dla małych firm oraz pozwala się im szybko rozwijać. Przedsiębiorstwo może zachować płynność finansową, uniknąć zatorów płatniczych i zamrożenia gotówki. Jednocześnie stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnego kredytu. Skorzystanie z oferty instytucji bankowych wymaga najczęściej podejmowania długotrwałego zobowiązania, obciążonego nie tylko odsetkami, ale i dodatkowymi opłatami. Ponadto ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa nie zawsze pozwala na zaciągnięcie kredytu w oczekiwanej wysokości. Faktoring dla małych firm w wielu wypadkach okazuje się korzystniejszy – jest rozwiązaniem pewniejszym i bardziej opłacalnym, a także wiąże się z minimalnymi formalnościami.

Jak działa faktoring dla małych firm w praktyce?

Małe przedsiębiorstwa korzystające z faktoringu zapewniają sobie płynność finansową i mogą inwestować w rozwój bez ciążącego na nich zobowiązania kredytowego. Usługa tego typu pozwala m.in. na uzyskanie większego limitu finansowania oraz jego wzrostu wraz ze wzrostem sprzedaży. Udogodnienia takie obejmuje np. oferta faktoringu dla małych firm Bibby Financial Services Sp. z o.o.. Przedsiębiorca może liczyć również na brak konieczności wskazywania celu finansowania i posiadania twardych zabezpieczeń oraz na ograniczone do minimum formalności, a także profesjonale doradztwo finansowe.

Według badań Bibby Financial Services Sp. z o.o. faktoring jest odpowiedzią na oczekiwania przedsiębiorców, którzy planują dynamiczny rozwój na rynku polskim i zagranicznym. Jednocześnie pozwala na korzystanie z wiedzy doświadczonych fachowców i uzyskanie wsparcia w różnych aspektach prowadzonej działalności.