model biznesowy

Produkcja kontraktowa — biznesowe rozwiązanie dla firm

by móc skutecznie kierować firmą o profilu produkcyjnym, konieczne jest podejmowanie decyzji prowadzących do optymalizacji w takich obszarach jak np. polityka kadrowa czy wysokość i struktura kosztów działalności. Nie jest to cel prosty w realizacji, choć nie oznacza to jeszcze, że przed przedsiębiorcą prowadzącym firmę stoi niewykonalne zadanie. Wręcz przeciwnie – może on skorzystać z takiego popularnego w ostatnich latach rozwiązania, jakim jest produkcja kontraktowa.

Czym jest produkcja kontraktowa?

Produkcja wyrobów w przedsiębiorstwie jest możliwa na dwa sposoby: we własnym zakresie bądź z wykorzystaniem zewnętrznego podmiotu. To pierwsze rozwiązanie pozwala firmie zachować pełną kontrolę nad procesem produkcji wyrobów. Z drugiej jednak strony stawia przedsiębiorstwo przed koniecznością organizacji produkcyjnych stanowisk pracy oraz ponoszenia kosztów związanych z zakupem i konserwacją sprzętu, oraz szkoleniami dla pracowników. Jest to zadanie bardzo trudne w realizacji i wymaga znacznych nakładów finansowych oraz czasowych.

Alternatywnym rozwiązaniem, które od wielu lat zyskuje na popularności wśród gigantów branży technologicznej oraz samochodowej, jest produkcja kontraktowa. W pewnym uproszczeniu, model produkcji kontraktowej polega na tym, że część lub całość (w zależności od potrzeb danej firmy) czynności związanych z produkcją jest zlecana zewnętrznej, wyspecjalizowanej firmie (jest nią np. producent suplementów diety CHC Curtis). Podmiot zlecający dostarcza całą niezbędną dokumentację, zaś producent kontraktowy bierze odpowiedzialność za dostarczenie gotowych partii produktów finalnych.

Model produkcji kontraktowej – dlaczego warto zastosować go w przedsiębiorstwie?

Dlaczego warto wdrożyć model produkcji kontraktowej? Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle prosta: ponieważ właściwe zastosowanie tej koncepcji oznacza dla przedsiębiorstwa liczne korzyści z ekonomicznego (finansowego) punktu widzenia. Przede wszystkim, firma może liczyć na:

  • zmniejszenie kosztów – dzięki zastosowaniu modelu produkcji kontraktowej możliwe jest znaczne ograniczenie bądź zlikwidowanie takich kosztów działalności przedsiębiorstwa jak np. koszt z tytułu zużycia energii elektrycznej, wydatki na konserwację maszyn, czynsz za halę produkcyjną itd.;

  • wykonanie produktu przez podmiot dysponujący zespołem doświadczonych specjalistów, dzięki czemu możliwe jest dostarczenie wyrobów finalnych w krótkim czasie. Firma, która podjęła się zlecenia, produkuje wyroby z wykorzystaniem nowoczesnego parku maszynowego, a produkty będą następnie dystrybuowane na rynek pod marką firmy zlecającej;

  • usprawnienie zarządzania firmą – przedsiębiorstwo zlecające nie musi już liczyć się z absencjami i chorobami pracowników. Rekrutacja oraz zarządzanie personelem produkcyjnym to obowiązki producenta kontraktowego

Produkcja kontraktowa w przedsiębiorstwie – podsumowanie

Produkcja kontraktowa jest cennym rozwiązaniem, które pomaga nie tylko poprawić sytuację finansową przedsiębiorstwa, ale także uprościć zarządzanie organizacją – wszystko to przekłada się w dłuższej perspektywie na poprawę pozycji na rynku. Oczywiście, nie oznacza to jeszcze, że produkcja kontraktowa stanowi rozwiązanie wszystkich problemów przedsiębiorstwa – przed jej wdrożeniem należy zadbać o analizę bieżącej sytuacji firmy.