Przegląd autobusu – gdzie, jak często, jak przebiega

Badanie techniczne autobusu jest wymagane prawem. Przegląd techniczny pozwala zyskać pewność, że autobus jest w pełni sprawny, co ma szczególne znaczenie chociażby dlatego, że autobusy przewożą większą liczbę osób. To za ich bezpieczeństwo i życie biorą odpowiedzialność właściciele pojazdów.

Obowiązkowy przegląd autobusu – ważne informacje

Obowiązkowy przegląd autobusu powinien być wykonywany częściej niż w przypadku samochodów osobowych lub terenowych. Jest to związane z troską o bezpieczeństwo pasażerów przebywających w autobusie oraz z bezpieczeństwem pozostałych użytkowników ruchu drogowego.

Pierwsze badanie techniczne powinno mieć miejsce przed upływem roku od dnia pierwszej rejestracji. Kolejne przeglądy muszą natomiast odbywać się co 6 miesięcy.

To, czy autobus zostanie dopuszczony do ruchu drogowego zależy od ustalenia jego stanu technicznego, dlatego przegląd autobusu ma na celu sprawdzenie funkcjonalności prawidłowości działania pojazdu głównie pod kątem bezpieczeństwa i spełnienia wymogów ochrony środowiska.

Jak przebiega przegląd techniczny autobusu?

Przegląd autobusu opiera się na dokładnym sprawdzeniu i ocenie działania wszystkich układów i zespołów znajdujących się w pojeździe. Diagnozowany jest: stan ogumienia i oświetlenia, stan szyb, karoserii i nadwozia. Sprawdza się również stan hamulców, zawieszenia i układu kierowniczego.

Przegląd musi odbywać się wyłącznie w okręgowych stacjach kontroli pojazdów, ponieważ tylko takie badanie jest uznawane przez służby drogowe. Ponadto, warto wiedzieć, że dodatkowym badaniom technicznym powinny być poddawane autobusy skierowane przez policję do diagnozy oraz te autobusy, które uczestniczyły w wypadku i jest ryzyko, że mogłoby dojść do uszkodzenia konstrukcji nadwozia, podwozia lub ram. Zawsze przegląd autobusu musi być wykonywany przez uprawnionego diagnostę.

Częstsze niż standardowo badania techniczne autobusów

Autobusy na co dzień pokonują bardzo duże trasy, przewożąc dużą liczbę ludzi, dlatego zaleca się przeprowadzanie diagnoz częściej. Jazda z dużym obciążeniem, dziurawe drogi i niekorzystne warunki atmosferyczne na pewno nie są korzystne dla stanu technicznego. W związku z tym Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, w której przeprowadzany jest przegląd autobusu najdokładniej kontroluje nadwozie. Niedopuszczalne jest pozostawienie rdzy, która mogłaby doprowadzić do osłabienia elementów poszycia autobusu.

W następnej kolejności ważne jest sprawdzenie układu hamulcowego i zawieszenia. Hamulce w autobusach muszą być stuprocentowo sprawne. Nawet niewielkie nieprawidłowości nie pozwalają na dopuszczenie autokaru do ruchu drogowego.

Także uszkodzenia mechaniczne zawieszenia powinny być jak najszybciej naprawione. Sprawne muszą być też układy elektryczne, pneumatyki i hydrauliki.

Obowiązkowa przy przeglądzie autobusu jest ponadto kontrola stanu płynów eksploatacyjnych, gdyż nie może być mowy o żadnych wyciekach w silniku. Dogłębny przegląd techniczny autobusu to obowiązek diagnosty. Obowiązkiem właściciela autobusu, czyli najczęściej firmy komunikacyjnej jest natomiast dostarczenie pojazdu na przegląd.