Rozwód – czym on jest i jakie są jego dopuszczalne formy?

Małżeństwo jest dla dwojga osób swoistym symbolem rozpoczęcia nowego życia, które od tego momentu para będzie wiodła wspólnie. Małżonkowie przysięgają sobie więc na ślubnym kobiercu dozgonną miłość oraz bycie ze sobą na dobre i na złe. Niemniej jednak rzeczywistość potrafi bardzo drobiazgowo tę przysięgę zweryfikować. Pojawiają się nieporozumienia, problemy, a finalnie para decyduje się na rozwód. Czym on jest w świetle prawa, a także jakie są dopuszczalne formy rozwodu?

Czym jest rozwód w świetle prawa?

Polskie prawo dość skrupulatnie definiuje pojęcie rozwodu. Zgodnie z tym, można powiedzieć, że rozwód jest jedyną, a także ostateczną formą zakończenia związku małżeńskiego. Rozwód to inaczej rozwiązanie, ważnego związku małżeńskiego na wniosek jednego lub obojga małżonków. Co ciekawe to właśnie rozwód jest jedną z okoliczności- oprócz śmierci małżonka- która definitywnie kończy związek. Warto wiedzieć, że rozwód jest orzekany przez sąd. By małżeństwo zostało w ten sposób zakończone, muszą zaistnieć do tego konkretne przesłanki, które warunkują trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Zgodnie ze statystykami, w Polsce najczęstszą przyczyną rozwodów jest:

  • zdrada jednego z małżonków
  • niezgodność charakterów
  • nadużywanie alkoholu przez jednego z małżonków
  • problemy finansowe
  • naganny stosunek do członków rodziny

Jakie są dopuszczalne formy rozwodu w Polsce?

Rozwód jest oficjalnym i sądownym sposobem na zakończenie związku małżeńskiego. Oczywiście w Polsce dopuszczalne są dwie formy zakończenia małżeństwa. Mowa tu o:

  • rozwodzie bez orzekania o winie
  • rozwodzie z orzekaniem o winie

Obie formy rozwodu różnią się pomiędzy sobą nie tylko charakterem, ale także i czasem trwania oraz kosztami. Co więc warto o nich wiedzieć?

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie– jak sama nazwa wskazuje- jest formą zakończenia związku małżeńskiego bez obarczania odpowiedzialnością za to któregoś z małżonków. Zwykle jest to najszybsza forma rozwodu, która może doprowadzić do zakończenia związku małżeńskiego już podczas pierwszej rozprawy. Co ciekawe, jest to również rozwód obarczony najmniejszymi kosztami. Małżonkowie muszą bowiem uiścić jedynie opłatę sądową. Nie ma potrzeby korzystania z pomocy adwokatów, a także zbierania materiałów dowodowych. Rozwód bez orzekania o winie jest jedną z prostszych spraw sądowych. Problemy mogą się jedynie pojawić w momencie, kiedy małżonkowie nie są zgodni co do opieki nad dziećmi- o ile para takie posiada, a także jeśli wystąpią problemy odnośnie podziału majątku. Zwykle jednak para decydując się na rozwód bez orzekania o winie, jest w tych kwestiach całkowicie zgodna.

Rozwód z orzekaniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie jednego z małżonków to kolejna forma zakończenia małżeństwa dopuszczalna przez polskie prawo. Niemniej jednak warto wiedzieć, że rozwód z orzekaniem o winie jest o wiele bardziej skomplikowaną sprawą rozwodową. Zwykle taki proces rozpoczyna się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku przez jedną ze stron. Niemniej jednak rozwód z orzeczeniem o winie nie zakończy się na jednej rozprawie sądowej. Często zdarza się bowiem, że ciągnie się on miesiącami lub nawet latami- szczególnie jeśli jedna ze stron nie zgadza się na udzielenie drugiej z nich rozwodu. Rozwód z orzekaniem o winie najczęściej wymaga również skorzystania z pomocy adwokata. Wymagane jest również zebranie odpowiedniego materiału dowodowego, który jednoznacznie będzie wskazywał na winę jednego z małżonków. Rozwód z orzekaniem o winie jest więc znacznie droższą i dłuższą formą zakończenia związku małżeńskiego. Co więcej, może się on również zakończyć w ten sposób, że sąd obarczy winą za rozpad pożycia obie ze stron.

Która forma rozwodu jest korzystniejsza?

Jeśli chodzi o czas i względy ekonomiczne, bardzo prosto można zauważyć, że to rozwód bez orzekania o winie jest korzystniejszą formą zakończenia związku małżeńskiego. Niemniej jednak jeśli wystąpił sytuacja, w której wyraźnie zaznacza się wina jednej ze stron np. małżonek dopuścił się zdrady, wówczas rozwód z orzekaniem o winie jest rozsądnym rozwiązaniem.