Certyfikacja ISO

Certyfikacja ISO

System Zarządzania Jakością to najczęściej wdrażany system na świecie. Do tej pory certyfikację ISO w tym obszarze przeszło już ponad milion organizacji. Dlaczego tak wiele firm i instytucji oraz organizacji non profit postanowiło wdrożyć ISO 9001? Zobacz, na czym opiera się ta norma i jakie korzyści wynikają z działania zgodnie z jej zasadami.

Czym jest ISO 9001?

ISO 9001 to międzynarodowa norma dotyczącą zarządzania jakością. Jej zasady można wprowadzić w każdej organizacji,  niezależnie od rodzaju działalności, branży, wielkości, czy lokalizacji. Podstawą normy jest osiem zasad:

  • Orientacja na klienta
  • Przywództwo
  • Zaangażowanie ludzi
  • Podejście procesowe
  • Systemowe podejście do zarządzania
  • Ciągłe doskonalenie
  • Podejmowanie decyzji na podstawie faktów
  • Wzajemnie relacje z dostawcami

Dlaczego warto wdrożyć ISO 9001?

Certyfikacja ISO (http://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/management-systems/quality) dotycząca Systemu Zarządzania Jakością to niepodważalny dowód na to, że firma działa zgodnie z normą ISO 9001. Posiadanie tego certyfikatu to prestiż dla firmy, a to przekłada się na wzrost zaufania klientów oraz kontrahentów. Podnoszenie poziomu jakości  przynosi pozytywne zmiany w zakresie organizacyjnym, ponieważ system dąży do optymalizacji działań oraz ich efektów. Wprowadzenie normy ISO 9001 daje też korzyści dotyczące wyników finansowych, ponieważ przez zwiększenie efektywności – te same nakłady czasowe i pieniężne przynoszą lepsze rezultaty.  Ponadto efektem wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością jest minimalizowanie kosztów działania oraz dążenie do wzrostu przychodów. Nie da się też ukryć, że dzięki wdrożeniu tego systemu zwiększa się przejrzystość organizacji i zarządzanie tą staje się łatwiejsze. Norma ta poprzez określenie odpowiednich procedur upraszcza działanie i obniża ilość nieprawidłowości. Podsumowując: wdrożenie normy przyspiesza rozwój organizacji poprzez regularne audyty, wdrażanie działań korygujących oraz doskonalenie dotychczasowych procesów.