logistyka

Co to jest logistyka? Definicja i rodzaje

Logistyka towarzyszy nam praktycznie na co dzień. Wystarczy, że przejdziemy się na zakupy do sklepu, czy też złożymy zamówienie w którymś ze sklepów internetowych. Niejednokrotnie takim właśnie prostym, codziennym czynnościom towarzyszą skomplikowane procesy logistyczne po stronie przedsiębiorców. Czym jest logistyka w myśl definicji?

Logistyka – definicja

Logistyka to zespół procesów mających na celu planowanie, realizowanie i kontrolowanie sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych. Ponadto cały wspomniany zespół procesów musi być czytelny dla poszczególnych etapów oraz opatrzony odpowiednimi informacjami mającymi zapewnić płynny przepływ towarów z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji po to, by zaspokojone zostały wymagania klienta.

Szczegółową odpowiedź na pytanie co to jest logistyka znajdziesz na stronie tnt.com.pl.

Podział logistyki ze względu na rodzaje

Logistyka nie jest pojęciem jednolitym. Dzieli się ją na różne podkategorie między innymi ze względu na zasięg oddziaływania. Najważniejsze, o których warto pamiętać, to:

  • logistyka wewnętrzna – czyli transport wewnętrzny, do którego wykorzystywane są m.in. przenośniki, taśmy transportowe, koła zębate, wózki widłowe; zazwyczaj praktykowany jest w obrębie jednego magazynu,
  • mikrologistyka – zajmuje się procesami logistycznymi zachodzącymi w obrębie jednej, konkretnej firmy,
  • mezologistyka – zajmuje się procesami logistycznymi zachodzącymi w obrębie konkretnego działu gospodarki,
  • makrologistyka – zajmuje się procesami logistycznymi zachodzącymi w obrębie całej gospodarki danego kraju,
  • eurologistyka – dział logistyki obejmujący swoim zasięgiem kontynent europejski,
  • logistyka globalna – obejmująca swoim zasięgiem cały świat.

Jak więc widać, logistyka jest pojęciem bardzo obszernym. Na zgłębienie tej dziedziny potrzeba naprawdę sporo czasu i wysiłku. Wiedza którą posiądziecie może jednak bezpośrednio przyczynić się do rozwoju różnych procesów w firmie, w której będziecie pracować.