Czym jest Szybka Terapia Onkologiczna i kto może z niej skorzystać?

Pacjent, u którego jest możliwość choroby nowotworowej musi być zdiagnozowany najszybciej jak to możliwe. W przypadku potwierdzenia zachorowania chory musi niezwłocznie rozpocząć leczenie. Szybką Terapię Onkologiczną ma normować i ułatwiać wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.06.2017 r. wzór karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO).

Celem szybkiej terapii onkologicznej jest efektywne przeprowadzenie pacjenta przez etapy diagnostyki i proces leczenia onkologicznego. Pakiet dostępny jest dla wszystkich pacjentów z podejrzeniem lub stwierdzeniem nowotworu złośliwego. Pakiet umożliwia skrócenie kolejek, szybkie wdrożenie leczenia, kompleksową opiekę medyczną, skoordynowanie diagnostyki z leczeniem, a w efekcie – zmniejsza śmiertelność pacjentów onkologicznych.

Kto wydaje kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego

Karta DiLO jest własnością pacjenta, zastępuje skierowanie i dokumentuje całą diagnostykę i leczenie aż do powrotu pacjenta do lekarza rodzinnego po zakończonym leczeniu. Posiadacz karty DiLO ma uprawnienia do leczenia bez limitów i do szybkiego dostępu do leczenia szpitalnego.

Kartę wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) podejrzewający nowotwór złośliwy lub lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej po zdiagnozowaniu choroby nowotworowej. Karta DiLO zawiera wykaz badań zleconych i wykonanych, diagnozę wstępną i pogłębioną, harmonogram leczenia oraz informację zwrotną dla lekarza POZ. Pacjent posiadający kartę musi być jak najszybciej zdiagnozowany i wdrożony w etapową terapię onkologiczną.

Etapy diagnostyki i leczenia w terapii onkologicznej

Etap I – wstępna diagnostyka i decyzja o leczeniu. To wizyta u lekarza POZ, badania. Jeśli jest podejrzenie choroby nowotworowej pacjent otrzymuje kartę DiLO i skierowanie do specjalisty, czas oczekiwania maksimum 2 tygodnie.

Etap II – potwierdzenie choroby i pogłębiona diagnostyka w celu określenia rodzaju, zaawansowania oraz możliwych przerzutów wykrytego nowotworu. Czas do 4 tygodni. Pacjent wpisany zostaje na listę oczekujących na konsultacje u specjalisty. Czas do 9 tygodni. Specjalista kieruje pacjenta z diagnozą na konsylium decydujące o najefektywniejszym sposobie leczenia. Wybrany zostaje koordynator nadzorujący leczenie onkologiczne w sieci diagnostyczno-terapeutycznej. Koordynator zapewnia przepływ informacji między etapami w trakcie leczenia.

Etap III – skoordynowana opieka długofalowa. Po zakończeniu leczenia koordynator przekazuje pacjenta z pełną dokumentacją i zaleceniami do specjalisty, który wykonywał diagnostykę wstępna. Jeśli stan zdrowia na to pozwala pacjent z programem opieki długofalowej wraca do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który znowu jest lekarzem prowadzącym.

Jakie placówki medyczne realizują pakiety Szybka Terapia Onkologiczna?

W realizacji Pakietu Onkologicznego uczestniczą prawie wszystkie placówki ambulatoryjnej opieki specjalistycznej mające umowę z NFZ.  Przykładowo w sieci ośrodków medycznych Scanmed S.A. realizacją Pakietu Onkologicznego: https://scanmed.pl/programy/szybka-terapia-onkologiczna zajmują się placówki w Warszawie i w Krakowie.


Materiał zewnętrzny