Faktoring dla małych firm. Jakie możliwości mają mikroprzedsiębiorstwa?

Faktoring dla małych firm. Jakie możliwości mają mikroprzedsiębiorstwa?

Pomaga zadbać o płynność finansową i wyeliminować zatory płatnicze. Faktoring, bo o nim mowa, to rozwiązanie, które jest dostępne nie tylko dla dużych przedsiębiorstw – teraz mogą skorzystać z niego również mikroprzedsiębiorstwa. Jak wygląda oferta przygotowana z myślą o nich?

Mikroprzedsiębiorstwa, czyli (nie)docenieni klienci

Szacuje się, że ponad 95% wszystkich działających na terenie Polski firm to mikroprzedsiębiorstwa. Niestety, jeszcze do niedawna miały one ograniczony dostęp do faktoringu – większość obecnych na rynku faktorów preferowała współpracę z dużymi firmami, bo to zapewniało im systematyczny zysk. Jednocześnie mikro-, małe i czasem nawet średnie przedsiębiorstwa miały problem z uzyskaniem finansowania z banków. Wszystko to przedkładało się na ich kondycję finansową w postaci zatorów płatniczych.

W ostatnim czasie sytuacja uległa znacznej poprawie, a to dlatego, że pojawiły się firmy faktoringowe, które za cel objęły sobie podjęcie współpracy właśnie z małymi przedsiębiorstwami. Oferują one zarówno faktoring pełny (bez regresu), jak i niepełny (z regresem). Z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy dotychczas borykali się z zatorami płatniczymi, to bardzo dobra wiadomość. Korzyści płynących z faktoringu jest bowiem sporo.

Faktoring dla mikroprzedsiębiorstw – jak wygląda oferta?

Mikroprzedsiębiorstwa, które nie otrzymują pieniędzy za zrealizowane usługi lub dostarczone towary przez kilka miesięcy, ryzykują problemami z bieżącym regulowaniem zobowiązań. Czasem trudność sprawia odzyskanie pieniędzy wyłącznie od jednego kontrahenta. Czy firmy faktoringowe uwzględniły to w swoich ofertach?

– Na rynku działamy od ponad 20 lat, dlatego doskonale znamy potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców. Nasza oferta jest dwukierunkowa, bo proponujemy mikrofaktoring firmom zainteresowanym nawiązaniem stałej, długofalowej współpracy i nanofaktoring, czyli usługę polegającą na sprzedaży pojedynczych faktur – tłumaczy specjalista z firmy Pragma.

Na co mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy zdecydują się skorzystać ze wsparcia w postaci faktoringu? Poza zróżnicowaną ofertą, również na szybkie załatwienie wszystkich formalności. Aktualny trend polega na udostępnianiu potencjalnym klientom platform internetowych, za pośrednictwem których mogą oni sprzedać faktury. Faktoring dla małych firm jest zatem tak pomyślany, aby przedsiębiorcy oszczędzali czas, a dodatkowo nie musieli wypełniać wniosków i gromadzić załączników.

Niektóre firmy, jak choćby wspomniana Pragma, nie stosują ograniczeń branżowych. Z utrudnieniami najczęściej spotykają się przedsiębiorcy z branży budowlanej, a to z uwagi na specyfikę rozliczania robót budowlanych (jak np. stosowanie kaucji gwarancyjnych). Oferta jest też zróżnicowana pod względem limitu finansowania – Pragma proponuje firmom limit w wysokości od 50 do 250 tys. zł.

Korzyści płynące z faktoringu dla mikroprzedsiębiorców

Jak wynika z różnych raportów (np. przygotowanego przez Polski Związek Faktoringu), zainteresowanie faktoringiem wśród polskich przedsiębiorców rośnie. Świadczą o tym liczby – w 2016 r. branża odnotowała obroty w wysokości 158,2 mln zł, czyli o jedną piątą więcej niż w 2015 r. Zarówno mikro-, małe, jak i średnie przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają korzyści płynące z korzystania z tego narzędzia finansowania. O jakich profitach mowa?

Główną korzyścią płynącą z faktoringu jest możliwość uniknięcia zatoru płatniczego. Firma od razu otrzymuje pieniądze od faktora, ten zaś dochodzi kwoty widniejącej na fakturze bezpośrednio od kontrahenta swojego klienta. To zaś gwarantuje, że przedsiębiorca otrzyma na rachunek firmowy środki zarówno na bieżące opłaty, jak i rozwój.

Zaletą faktoringu są także stałe koszty i to, że korzystanie z niego nie zmniejsza szansy na otrzymanie kredytu. Jeżeli chodzi o opłaty, to przedsiębiorca – jeszcze przed sprzedażą faktury lub podpisaniem umowy z firmą faktoringową – otrzymuje szczegółową informacje o tym, ile zapłaci. Jeżeli będzie chciał skorzystać z oferty banku i zaciągnąć kredyt, to fakt współpracy z faktorem nie wpłynie negatywnie na jego zdolność kredytową.

Faktoring dla małych firm jest już faktem. Przedsiębiorcy mogą z niego skorzystać, uzyskując przy tym wymierne korzyści, przede wszystkim zaś finansową stabilizację.