Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie budowy? Budowa domu 2017

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie budowy? Budowa domu 2017

Własny dom z ogrodem to marzenie większości polskich rodzin. Zanim możliwe będzie jego urządzanie, trzeba jednak przejść przez wiele wyzwań związanych z procesem budowy. Jednym z pierwszych zadań, które staną przed każdym, kto zdecydował się na postawienie domu rodzinnego, jest poinformowanie odpowiedniego organu o planowanej budowie. Kiedy prace budowlane wystarczy zgłosić w urzędzie, a kiedy trzeba uzyskać na nie specjalne pozwolenie?

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie budowy?

Postawienie budynku mieszkalnego zawsze wymaga poinformowania o rozpoczęciu prac budowlanych właściwego dla lokalizacji działki urzędu. Podjęcie budowy bez zgody odpowiedniego organu stanowi naruszenie prawa i wiąże się z poważnym konsekwencjami.

Istnieją dwie drogi postępowania w przypadku rozpoczęcia budowy. W wielu przypadkach wystarczy zgłoszenie budowy w urzędzie – jeśli ten nie sprzeciwi się planowanym pracom w ciągu 30 dniu, wyraża tym samym „milczącą zgodę” na postawienie na danej działce budynku mieszkalnego.

Przepisy jasno precyzują, w jakich przypadkach nie wystarczy zgłosić budowy, a trzeba wystosować do urzędu prośbę o wydanie pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę jest niezbędne, jeśli:

  • obszar oddziaływania budynku, który ma powstać w danym miejscu, wykracza poza działkę budowlaną, czyli kiedy może on być uciążliwy dla sąsiadów, ponieważ np. będzie ograniczał docierające do ich okien światło dzienne czy generował hałas,
  • działka znajduje się na terenie objętym ochroną przyrody, np. na terenie parku narodowego,
  • planowana jest budowa domu wielorodzinnego, bliźniaka lub zabudowy szeregowej.

Postępowanie urzędu, czyli kiedy można rozpocząć budowę

Postępowanie urzędu różni się w zależności od typu złożonego dokumentu – uruchamiane są odmienne procedury, różni się także czas oczekiwania.

W przypadku zgłoszenia budowy dokumenty są weryfikowane, a w razie jakichkolwiek braków czy nieścisłości petent jest wzywany do ich uregulowania. Po skompletowaniu dokumentacji w biuletynie informacji publicznej zamieszczana jest informacja o planowanej budowie. Od tej chwili urząd ma 30 dni na wydanie sprzeciwu – jeśli tego nie zrobi, jest to równoznaczne z wydaniem zgody na rozpoczęcie prac budowlanych.

Nieco inaczej procedury wyglądają w przypadku pozwolenia na budowę. W sytuacji złożenia prośby o wydanie pozwolenia na budowę urząd ma aż 65 dni na podjęcie decyzji. W tym czasie petent musi otrzymać pisemną decyzję urzędu. Od jej wydania obie strony mają 14 dni na odwołanie się – po tym czasie decyzja uprawomocnia się. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, można więc rozpocząć budowę.

Zarówno zgłoszenie budowy jak i pozwolenie na budowę są ważne 3 lata – w tym terminie muszą rozpocząć się prace budowlane, inaczej dokument traci moc prawną.

Kiedy zawiadomić inspektora nadzoru budowlanego?

Warto pamiętać, że w obu przypadkach – czy jeśli mowa o zgłoszeniu budowy, czy pozwoleniu na budowę – na inwestorze spoczywa obowiązek poinformowania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego oraz sprawującego nadzór nad budową projektanta o rozpoczęciu budowy.

Jakie dokumenty należy złożyć w urzędzie?

Jakie dokumenty oprócz zawiadomienia o budowie czy wniosku o pozwolenie na budowę należy złożyć w urzędzie, planując postawienie domu?

Obowiązkowy są: projekt domu w czterech egzemplarzach, oświadczenie o prawie do dysponowania daną działką, zaświadczenie o uprawnieniach projektanta oraz decyzja o warunkach zabudowy, jeśli dla danego terenu nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.

Warto uważnie skompletować dokumenty – brak któregokolwiek wydłuży procedurę oczekiwania na decyzję urzędu.