Usługi skanowania 3D

Gdzie mogą znaleźć zastosowanie usługi skanowania 3D?

Skanery 3D stykowe lub bezstykowe pozwalają na stworzenie wiernego pierwowzorowi obiektu przestrzennego, który przenoszony jest do postaci cyfrowej w programie komputerowym. Skaning 3D jest metodą skanowania przedmiotów i osób oraz zwierząt czy nawet ogromnych budowli o zróżnicowanych formach i kształtach. Gdzie w praktyce usługi skanowania 3D znajdą swoje realne zastosowanie?

Wykorzystanie w inżynierii odwrotnej

Skanery 3D wykorzystywane są w inżynierii odwrotnej (reverse engineering). Inaczej mówiąc w procesie, w którym na podstawie obiektu rzeczywistego otrzymujemy jego dokumentację w formie 3D lub 2D. Przy budowie modeli trójwymiarowych, czy modeli CAD wykorzystywane są dane jakie pozyskiwane są w toku przeprowadzania skanowania 3D.

Zasadniczo inżynieria odwrotna, nazywana także inżynierią wsteczną, wykorzystuje skanowanie 3D. Ona sama używana jest wszędzie tam, gdzie pracę zaczyna się od fizycznego, namacalnego modelu, ale wynikiem działań ma być stworzenie pliku CAD. Co ciekawe, plik ten może również posłużyć jako późniejszy model 3D do drukowania w przestrzennego.

Usługi skanowania 3D okazują się nieocenioną pomocą w inżynierii odwrotnej, a ona sama może nam posłużyć do:
· kontrolowania jakości obiektów,
· archiwizacji przedmiotów i stworzenia ich wiernych kopii, np. ważnych rzeźb w muzealnictwie,
· rekonstruowania elementów, dla których nie ma już żadnej dokumentacji technicznej, np. części do zabytkowych pojazdów,
· idealnego dopasowywania produktu do istniejącego kształtu, np. w medycynie rekonstrukcyjnej, przy dopasowywaniu protez do kończyn.Uzyskane skany 3D są bazą do stworzenia przy użyciu specjalistycznego oprogramowania modelu CAD w 3D.

Co można wyprodukować dzięki skanowaniu 3D?

Skaning 3D, czyli metoda skanowania obiektów przestrzennych jest bardzo perspektywiczna i z pewnością znajdzie szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Pozwala bowiem na wierne odtworzenie geometrii skanowanego modelu. Obiekt trójwymiarowy, analogowy jest przenoszony przy użyciu odpowiednich urządzeń – skanerów 3D do wirtualnej rzeczywistości, gdzie można go poprawiać, zmieniać, modyfikować według własnej woli projektanta.

Usługi skanowania 3D powstały w odpowiedzi na zapotrzebowanie na możliwość precyzyjnego odtwarzania różnych obiektów i detali. Można było ten sam efekt uzyskać także przy konwencjonalnym mierzeniu przedmiotów, ale skaning 3D robi to znacznie szybciej.

Między innymi dzięki skanowaniu 3D można wyprodukować protezy dla pacjentów po amputacji kończyn czy palców. Skanery 3D są już coraz częściej wykorzystywane w medycynie. Dzięki nim można wykonać bardzo precyzyjne modele ludzkiego ciała. Działanie skanera pozostaje przy tym w pełni bezpieczne dla organizmów żywych, ponieważ w swoim działaniu wykorzystuje on światło lasera. Oprócz tego, nie wytwarza żadnego promieniowania magnetycznego, które mogłoby doprowadzić do uszkodzenia tkanek czy aparatury medycznej. Skanowanie 3D stosuje się obecnie w takich dziedzinach medycyny jak protetyka, chirurgia plastyczna twarzowo-szczękowa, ortopedia, dermatologia czy opieka pourazowa.

Kolejną branżą, która z powodzeniem korzysta ze skanowania 3D, jest motoryzacja. Produkowane są dedykowane osłony dla silników motocykli typu enduro oraz szereg innych akcesoriów do jednośladów. Dzięki skanerom można pozyskać geometrię silnika i zaprojektować wspominane osłony, które idealnie pasują do chronionego kształtu.
To tylko jedne z wielu branż przemysłu wykorzystujących skanowanie 3D, jak i technologie drukowania 3D w swojej działalności.