Jak powstały firmy windykacyjne? Trochę historii

Jak powstały firmy windykacyjne? Trochę historii

Zaciąganie długów to praktyka stara jak świat. Informacje na ten temat znajdziemy m.in. już w Kodeksie Hammurabiego z XVIII wieku p.n.e. Istniała więc też windykacja. W czasach starożytnych była prowadzona dość radykalnie, ponieważ za długi można było np. popaść w niewolę. W nowoczesnym społeczeństwie odzyskiwanie długów odbywa się na drodze polubownej, a dużą rolę w zmianie podejścia do osób zadłużonych odegrały firmy windykacyjne. Sprawdź, kiedy i jak powstały.

Sama windykacja długów sięga tych samych czasów, co pierwsze niespłacone zobowiązania finansowe. Przez wiele wieków, a nawet tysiącleci była ona prowadzona dość radykalnymi metodami. I to dlatego w społeczeństwie pokutuje stereotyp windykatora jako „tego złego”, który siłą odzyskuje pożyczone pieniądze. Dzisiejsze firmy windykacyjne działają zgodnie z zasadami etyki , a także prawem. Wykazują przy tym duże zrozumienie dla osób zadłużonych.

Firmy windykacyjne – początki w USA

Istnienie firm windykacyjnych nieodłącznie wiąże się z ustrojem kapitalistycznym. Dzieje się tak dlatego, że są to podmioty prywatne, które działają w warunkach wolnego rynku i oferują unikatowe rozwiązania, gdy chodzi o odzyskiwanie pieniędzy. Pierwsze firmy tego typu pojawiły się w USA, w latach 80-tych ubiegłego stulecia.

Dla Stanów Zjednoczonych był to czas poważnych problemów finansowych. Wielu Amerykanów zmagało się wówczas z ogromnymi długami, które nieraz kończyły się dla nich utratą całych majątków. Po pierwszym okresie kryzysu, na początku lat 80-tych, innowacyjne firmy z branży finansowej zaczęły jednak zmieniać stosunek do dłużników. Rynek zrozumiał, że droga sądowa najczęściej jest problematyczna zarówno dla dłużnika, jak i dla wierzyciela. Próby odzyskania pieniędzy mogą trwać bardzo długo, a kredytodawca musi zainwestować dodatkowe środki i ogrom czasu w proces windykacyjny. Aby uniknąć trwających latami procesów, wierzyciele zaczęli zwracać się o pomoc do wyspecjalizowanych podmiotów, których zadaniem było właśnie polubowne odzyskiwanie należności od osób zadłużonych.

Firmy windykacyjne w Polsce – po 1989 roku

Do Polski firmy windykacyjne wkroczyły po transformacji gospodarczej, która miała miejsce w 1989 roku. Swoje działania oparły w dużej mierze na doświadczeniach zza oceanu, a także tych z Europy Zachodniej – np. z Wielkiej Brytanii czy Francji. Choć na początku musiały się mierzyć z krzywdzącym stereotypem „złego windykatora”, z czasem ich wizerunek zaczął się zmieniać.

Windykacja prowadzona w oparciu o poszanowanie prawa oraz nastawienie na polubowne rozwiązanie problemów osób zadłużonych przekonuje nawet sceptyków. Dlatego coraz większe grono klientów firm windykacyjnych decyduje się na skorzystanie z możliwości ugody. Taką formę współpracy oferują najlepsze działające w Polsce firmy windykacyjne. Przykładowo w ULTIMO klienci mogą liczyć na rozłożenie długu na niewielkie raty – tak, aby mieli możliwość ich spłacania bez popadania w finansową spiralę zadłużenia. W efekcie zadłużenie przestaje narastać, zobowiązania stopniowo się zmniejszają, a dłużnik może spać spokojnie, oszczędzając sobie niepotrzebnych stresów i kosztów związanych z postępowaniem sądowym oraz komorniczym.

Jak widać, metody odzyskiwania zaległych należności bardzo się zmieniły na przestrzeni dziejów. Te nowoczesne, oferowane przez firmy windykacyjne są zaś korzystne już nie tylko dla wierzyciela, ale również dla dłużnika.