MBR Finance zakończyło emisję obligacji

MBR Finance zakończyło emisję obligacji

7 grudnia 2017 r. spółka MBR Finance zakończyła emisję obligacji serii K. To kolejna seria emisji – zapisy na poprzednią zostały zamknięte 15 listopada 2017 r. Pozyskane środki przedsiębiorstwo planuje przeznaczyć na dalszy rozwój firmy oraz inwestycję w produkty, do których należy między innymi Motopożyczka, Hipopożyczka i Bizpożyczka.

Charakterystyka obligacji MBR Finance

Emisja obligacji obejmowała dwie następujące po sobie serie. Pierwsza z nich – emisja serii J, przewidziana na okres 36 miesięcy, rozpoczęła się 16 października 2017 r., a jej zakończenie nastąpiło 15 listopada 2017 r. Przewidywany termin wykupu ustalono na 16 listopada 2020 r. Seria J oferowała obligacje o wartości nominalnej 1000 złotych każda, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8,50%. Łączna kwota wykupu wynosiła ponad 5 mln złotych.

Celem emisji obligacji serii J było finansowanie bieżącej akcji pożyczkowej spółki – podkreśla Roman Wyszomirski, prezes MBR Finance S.A. – Jesteśmy przekonani, że emisja ugruntuje pozycję naszej firmy na rynku usług finansowych, a wykup obligacji zgodnie z harmonogramem oraz terminowe regulowanie rat odsetkowych potwierdzą po raz kolejny wiarygodność spółki.

Okres emisji drugiej serii obligacji – serii K, przewidziano na 26 miesięcy. Emisja rozpoczęła się 27 października 2017 r., a jej zakończenie nastąpiło 7 grudnia 2017 r. Spółka oferowała obligacje o nominalnej wartości w kwocie 1000 złotych, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 9%, a łączna kwota wykupu wyniosła tym razem 3 mln zł. Planowaną datą wykupu ustalono na 7 lutego 2020 r. Jak zaznacza prezes firmy: Obie serie emisji odniosły ogromny sukces i potwierdziły zainteresowanie obligatariuszy obligacjami MBR Finance. Pozyskane środki planujemy przeznaczyć na rozszerzenie akcji pożyczkowej w ramach produktu: Motopożyczka, Hipopożyczka, Bizpożyczka.

Rys. 1. Charakterystyka emisji obligacji MBR Finance (seria J i K). Źródło: Opracowanie własne

Zwiększenie obrotów przez MBR Finance zbiegło się w czasie z dużym zainteresowaniem usługami pożyczkowymi. Według „Raportu na temat ryzyka kredytowego oraz metod jego zabezpieczania stosowanych przez para-bankowe instytucje finansowe działające na polskim rynku” w ciągu ostatnich kilku lat odnotowano duży rozkwit sektora usług pożyczkowych. Sama wartość sektora pożyczek w 2016 r. przekroczyła 3,4 mld zł. Rosnący popyt na usługi tego typu jest spowodowany utratą zdolności kredytowej przez część konsumentów, stanowiącą skutek zmian na rynku finansowym po globalnym kryzysie. Rozkwit branży pożyczkowej daje spółce pozytywne widoki na przyszłość, co MBR Finance wykorzystuje w bardzo dobry sposób, decydując się między innymi na wypuszczenie własnych emisji obligacji.

MBR Finance a sektor obligacji korporacyjnych

Działania firmy MBR Finance doskonale wpisują się w aktualne rynkowe tendencje – wiele podmiotów decyduje się na emisję papierów dłużnych, żeby pozyskać środki na dalszą działalność oraz rozwój swoich produktów. Emisja obligacji korporacyjnych staje się coraz bardziej popularna, a emitenci zwiększają ich wartość. Potwierdzają to statystyki dotyczące rynku Catalyst – mimo że w 2016 r. liczba emitentów obligacji korporacyjnych (bez banków) nieznacznie spadła, to od 2012 r. systematycznie rośnie wartość wyemitowanych obligacji. Z danych dotyczących rynku Catalyst za 2016 r. wynika, że mowa o wzroście rzędu ok. 5 mld zł (netto) rocznie.

Emisja obligacji przez MBR Finance wpisuje się w trendy na rynku finansowym. Obie serie pozwoliły uzyskać kwotę wykupu na bardzo wysokim poziomie – prawie 8 mln zł. Kolejne zainteresowanie obligacjami emitowanymi przez MBR Finance potwierdza wysoką pozycję rynkową naszej firmy – podkreśla prezes spółki Roman Wyszomirski i dodaje, że pozyskane finansowanie pozwoli zdecydowanie przyspieszyć proces rozwoju produktów oferowanych przez podmiot.

Wśród usług MBR Finance na szczególnie wyróżnienie zasługuje Motopożyczka, która oferuje korzystne warunki pożyczek na zakup pojazdów, jak i refinansowanie już posiadanych pojazdów ewentualnych pożyczkobiorców. Spółka zamierza również finansować działalność leasingowa pod handlowa marką MBR Leasing. Jest to nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych usług finansowych, zapewniające leasing podmiotom, które nie mogą otrzymać środków w bankach oraz innych instytucjach finansowych. Spółka MBR Leasing w tym obszarze zapewnia leasing na maszyny budowlane, sprzęt ciężki, samochody ciężarowe i dostawcze oraz auta osobowe.

Jak przekonuje Roman Wyszomirski, to właśnie rozwój tych produktów jest jednym z głównych celów spółki na 2018 rok.


MBR Finance to firma, którą tworzą osoby z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku pośrednictwa finansowego. Przedsiębiorstwo działa z powodzeniem na rynku ogólnopolskim, oferując atrakcyjne rozwiązania finansowe dla swoich klientów. Produkty MBR Finance są nowoczesną alternatywą dla tradycyjnych usług finansowych, pozwalając na dostęp do pożyczki gotówkowej dla osób, które nie mogą otrzymać środków w bankach oraz innych instytucjach finansowych. Spółka oferuje obecnie takie linie produktowe, jak: pożyczki zabezpieczone pojazdami mechanicznymi – Motopożyczki, pożyczki zabezpieczone nieruchomościami – Hipopożyczki, oraz pożyczki dla przedsiębiorców, którzy przedstawią inne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki – Bizpożyczki.