funkcjonariusz publiczny

Komornik sądowy może zająć nieruchomości – kiedy tak się dzieje?

Często słyszy się o dramatycznych sprawach, gdy komornik zabiera rodzinie mieszkanie lub dom. Chociaż mogą one wzbudzać poruszenie, to jednak w tym przypadku komornik sądowy wykonuje jedynie swoją pracę w celu odzyskania należności od dłużnika dla wierzyciela. Kiedy można narazić się na komornicze zajęcie nieruchomości?

Czym zajmuje się komornik?

Komornikiem nazywa się funkcjonariusza publicznego, który posiada specjalne uprawnienia do prowadzenia egzekucji komorniczych z majątku dłużników. Komornik może zatem zabrać mienie dłużnika, aby spłacić z niego powstałe zobowiązania.

Swoją działalność komonicy prowadzą przy sądach rejonowych i działają na zlecenie wierzycieli. Komornik może podjąć działania wtedy, gdy otrzyma on odpowiedni wniosek wraz z załącznikami, w tym z wyrokiem sądowym albo nakazem zapłaty z klauzulą wykonalności.

Wierzyciel może wybrać komornika, któremu powierzy sprawę, ale w przypadku spraw o nieruchomości komornicy muszą działać w swoim rejonie. Zatem komornik sądowy w Gliwicach – https://www.gliwicekomornik.pl zajmuje nieruchomości właśnie w tym mieście.

Kiedy można narazić się na egzekucję komorniczą?

Każdy z nas może być narażony na działania komornika – nawet wtedy, gdy świadomie nie zaciągnął żadnych zobowiązań i nie spłacił ich w terminie.

Najczęściej jednak do egzekucji komorniczej dochodzi na skutek powstanie długów. Mogą mieć one formę niespłaconych kredytów i pożyczek, rachunków, faktur za zakupy, mandatów oraz innych zobowiązań.

Szczególna sytuacja dotyczy w tym przypadku kradzieży tożsamości, gdy oszust wykorzystuje dane swojej ofiary do zawarcia umów. Wtedy komornik zgłasza się do niczego nieświadomej osoby, której dane zostały użyte do tego celu.

Kiedy komornik może zająć nieruchomość?

Wbrew pozorom, do zajęć komorniczych nieruchomości nie dochodzi wcale bardzo często. Zwykle są one ostatecznością, gdy komornik nie ma możliwości zajęcia mienia dłużnika w inny sposób. Duże znaczenie ma także kwota zadłużenia – nieruchomości ze względu na swoją wartość zajmowane są tylko wtedy, gdy dług były wysokie.

Zazwyczaj na początku komornik zajmuje konto banków dłużnika, z którego pieniądze może pobrać bezpośrednio. Zapłata na poczet długu może być również pobierana na bieżąco z wypłaty, emerytury, renty dłużnika.

Gdy środki należące do dłużnika nie są wystarczające, wtedy komornik sądowy może zająć jego mienie. Przy niższych długach najczęściej są to ruchomości, na przykład jak AGD, sprzęt RTV, sprzęt sportowy, samochód oraz inne mienie przedstawiające sobą wartość.

Zatem zajęcie nieruchomości odbywa się dopiero wtedy, gdy dług jest znaczny lub też wtedy, gdy dłużnik nie ma żadnego innego mienia.