Lean zarządzanie

Lean Management –pomoc przy generowaniu strat?

Lean managment, czyli szczupłe zarządzanie. Jak ma pomóc przedsiębiorstwu, które generuje straty i po prostu nie ma pomysłu na to, aby usprawnić jego działanie? Na drodze do sukcesu skuteczne ma być wprowadzenie takiego sposobu zarządzania, który wkomponuje się idealnie do warunków rynkowych. Wdrażane jest w czasie, kiedy przedsiębiorstwo jest reorganizowane. Jak to wygląda w praktyce i czy rzeczywiście sprawi, że firma na nowo nabierze przysłowiowego wiatru w żagle?

Koncepcja Lean Managment doskonale odnajduje się zarówno w firmach usługowych, jak i logistycznych oraz produkcyjnych. Nie oznacza to jednak, że nie będzie skuteczna na przykład w strukturach samorządowych.Poprawa konkurencyjności rynkowej firmy, a co za tym idzie, jej kondycji, bardzo często wiąże się ze zmianami organizacji pracy, a nawet ze redukcją stanowisk.

Lean managment, wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów

Sukces! Takie wyrażenie powinno paść po wdrożeniu w strukturę organizacyjną firmy leanmanagmentu. Nasze przedsiębiorstwo jest dostosowane do warunków rynkowych, środki zostały zmaksymalizowane, mamy produkt, który odpowiada oczekiwaniom klientów, ale koszty jego produkcji zostały zmniejszone. Koncepcja leanmanagmentu zakłada także zwiększenie wydajności pracowników, znaczny wzrost konkurencyjności firmy na rynku oraz opracowanie prostego systemu zarządzania produkcją.

Lean managment jak go wdrożyć?

Jak ma do tego dojść? Należy przede wszystkim zacząć od zmiany sposobu myślenia osób zarządzających firmą, co następnie powinno przełożyć się na pracę zespołu. Zmiana musi więc zajść na każdym szczeblu drabiny przedsiębiorstwa, od zarządu, po najniższy szczebel. Najważniejsza w tym procesie jest komunikacja, a także dostęp do niej. Informacje o zmianach zachodzących w firmie, muszą być przekazywane na bieżąco. Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy któryś z pracowników zostanie pominięty. Wdrożenie lean do firmy jest procesem, który trzeba dokładnie zaplanować. Bardzo pomocny jest w tym udział w szkoleniach.