Nie płacz, kiedy odjadę…, czyli dlaczego warto monitorować poziom fluktuacji pracowników?

Coraz więcej przedsiębiorstw zmaga się z problemem braku rąk do pracy. Nie tylko znalezienie pracownika jest ciężkie – utrzymanie obecnej kadry również przysparza wiele problemów. Bezrobocie w skali kraju wynosi obecnie około 5%. Jeszcze w roku 2013 było to 13%. Osoby szukające pracy nie mają więc większych problemów, by znaleźć satysfakcjonującą ich ofertę. Dodatkowo coraz większy udział pokolenia Y i Z w rynku pracy wzmaga tendencję zmiany pracy.

Pracownicy coraz częściej zmieniają pracę

Według badań przeprowadzonych przez specjalistów z firmy manaHR najczęściej zmieniają pracę właśnie osoby poniżej 25 roku życia. Osoby takie nie przywiązują się do swojego miejsca pracy – w przeciwieństwie do swoich rodziców, czy dziadków nie chcą pracować w jednej firmie przez całe swoje życie. Ciekawym jest, że takie podejście jest coraz mniej pożądane. O osobach, które pracują w jednym miejscu przez dłuższy czas mówi się, że „zasiedziały” się w danej organizacji. Nie jest to pozytywnie odbierane na rynku. Dodatkowo trzeba pamiętać, że najprostszym i najszybszym sposobem na podniesienie swoich zarobków jest zmiana pracy.

Mając te wszystkie kwestie na uwadze, nie powinno nas dziwić, że wiele osób zmienia pracę. W związku z tym firmy natomiast zwracają większą uwagę na problem fluktuacji. Coraz więcej czasu i wysiłków poświęca się na to, aby utrzymać ten wskaźnik na pożądanym poziomie.

Czym jest fluktuacja?

Wspomnieliśmy o pojęciu fluktuacji – czym jednak ono jest? Wskaźnik ten mówi nam o ilości pracowników, którzy w danym okresie czasu opuścili nasze przedsiębiorstwo. Obliczając wskaźnik fluktuacji dobrowolnej, bierzemy pod uwagę jedynie odejścia zainicjowane przez pracownika. Poziom fluktuacji liczymy poprzez podzielenie liczby pracowników, którzy opuścili naszą firmę, przez liczbę zatrudnionych pod koniec okresu, który braliśmy pod uwagę.

Wysoka fluktuacja powoduje wiele problemów dla przedsiębiorstwa. Kiedy pracownik odchodzi z firmy, często nie ma możliwości zrekrutowania osoby, tak by pojawiła się u nas „na zakładkę” z odchodzącą osobą. Powoduje to powstanie luki w organizacji. Dodatkowo należy pamiętać o wysokich kosztach rekrutacji i wdrożenia nowego pracownika w obowiązki. Dopiero po około 6 miesiącach pracy nowa osoba jest w pełni wydajna i zaczyna przynosić firmie oczekiwane zyski. Wysoki wskaźnik fluktuacji ma również negatywny wpływ na motywację innych pracowników i atmosferę panującą w firmie.

Powody zmiany pracy

Powyższe dane zostały zebrane przez firmę manaHR i dotyczą powodów odejść pracowników. Najbardziej szokujący jest fakt, iż aż 63,7% firm nie zna powodu zakończenia współpracy przez pracownika z organizacją! Tymczasem pracodawca powinien mieć świadomość, z jakich powodów ludzie rezygnują z pracy u niego, tak by w przyszłości mógł wyeliminować te czynniki. Koniecznym jest więc przeprowadzenie exit interview. Ta rozmowa na zakończenie współpracy pozwoli dowiedzieć się jaką motywację miał pracownik do zmiany, a dodatkowo dowiemy się jakie jest nastawienie tej osoby do naszej firmy. Warto również wspomnieć, że jest to doskonała okazja do pozostawienia po sobie dobrego wrażenia.

Badanie fluktuacji i absencji

W tym roku firma manaHR prowadzi już trzecią edycją swojego badania dotyczącego fluktuacji i absencji pracowniczej. Rok w rok notowana jest coraz większa liczba uczestników badania. Pierwsza edycja odbyła się jedynie na terenie województwa dolnośląskiego, jednak i tak wzięło w niej udział aż 51 firm. Druga edycja była organizowana już na terenie całego kraju – tym razem, aż 190 firm dołączyło do badania. Do końca marca 2019 roku firma manaHR prowadzi tegoroczną edycję badania fluktuacji i absencji. Dane końcowe będą dostępne już w kwietniu 2019 roku! Sam proces badania jest prosty i szybki – wszystko odbywa się za pomocą efektywnego narzędzia online.

Dane zawarte w raporcie końcowym pochodzą bezpośrednio z działów personalnych przedsiębiorstw biorących udział w badaniu. Dzięki temu w raporcie zaprezentowane są realne dane z rynku.

Badanie to porusza następujące tematy:

  • wskaźnik fluktuacji i absencji,
  • exit interview – w ilu firmach jest prowadzony i czego dotyczy,
  • powody odejście – zebranie informacji i ich analiza,
  • metody mające ograniczyć poziom absencji i rotacji,
  • jak firmy uczestniczące w badaniu podchodzą do sprawy premii absencyjnej.

Dlaczego warto wziąć udział w badaniu?

Dzięki wzięciu udziału w badaniu fluktuacji i absencji organizowanym przez firmę manaHR będą mogli Państwo porównać, jak wypadają na tle średniej rynkowej w obszarze tych dwóch wskaźników. Będzie to możliwe dzięki otrzymaniu dostępu do autentycznych danych dotyczących tematu absencji i fluktuacji. Dodatkową korzyścią jest uzyskanie wiedzy na temat exit interview, powodów odejść, metod mających przeciwdziałać rotacji i premii absencyjnej. Wszystkie te informacje będą stanowić nieocenioną pomoc w kształtowaniu polityki personalnej w Państwa organizacji, co przełoży się na sprawniejsze i wydajniejsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa.