ochrona przeciwpozarowa

Ochrona PPOŻ – podstawowe zasady

Ochrona PPOŻ porządkuje metody zabezpieczania przed skutkami zaprószenia ognia. Aby spełniły swoje zadanie, niezbędna jest znajomość ich podstaw. Co trzeba wiedzieć o ochronie przeciwpożarowej?

Na czym polega ochrona PPOŻ?

Ochrona PPOŻ to zestaw działań mających na celu zapobiec skutkom działania ognia, a także ochronić zdrowie i życie ludzi na danym obszarze. Czynności te służą również do zabezpieczenia możliwie jak największej ilości mienia, które pozostało w miejscu wybuchu pożaru.

We wszystkich tych zadaniach pomaga specjalistyczny sprzęt. Sprzedają go dystrybutorzy środków ochrony PPOŻ, tacy jak np. P.H. Centrum.

Nadrzędnym celem przepisów przeciwpożarowych jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia. Z tego powodu w pomieszczeniach publicznych ustawiane są gaśnice.

Kolejną metodą ochrony są zraszacze zamontowane na sufitach. Równie ważna jest sprawna ewakuacja ludzi. Dlatego w budynkach wiesza się odblaskowe tabliczki informujące m.in. o lokalizacji gaśnicy i kierunku ucieczki.

Kto odpowiada za ochronę PPOŻ?

Za ochronę przeciwpożarową odpowiada zarządca budynku. Jeżeli wynajmuje on powierzchnię, wówczas odpowiedzialność ta spada na użytkownika. Warto wiedzieć, że niedopełnienie obowiązku zapewnienia środków i systemów zapobiegającym pożarom jest sankcjonowane prawnie.

Przepisy nakładają na zarządcę lub użytkownika konieczność regularnego zlecania kontroli instalacji przeciwpożarowych. Co więcej, wymogiem ustawowym jest również cykliczna wymiana gaśnic. W budynku powinna ponadto być wyraźnie oznaczona i zawsze dostępna droga ewakuacyjna.

Jak zachować się w przypadku pożaru?

W razie wystąpienia pożaru należy postępować zgodnie z instrukcjami osoby kierującej ewakuacją. W przypadku zakładów pracy jest to zazwyczaj wyznaczony do tego zadania przełożony.

Obowiązkiem osób przebywających w budynku jest natychmiastowa ucieczka. Oznacza to, że nie wolno tracić czasu np. na zabranie swoich rzeczy. W trakcie ewakuacji zabronione jest też zjeżdżanie windą. Po opuszczeniu terenu pożaru trzeba udać się w miejsce zbiórki do ewakuacji.