Ponowny egzamin na prawo jazdy po alkoholu

Jazda po alkoholu wiąże się z wieloma przykrymi konsekwencjami prawnymi. Jedną z nich może się okazać konieczność ponownego zdania egzaminu na prawo jazdy. Kiedy trzeba ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy? Zapraszam!

Kwestię ponownego egzaminu na prawo jazdy reguluje ustawa o kierujących pojazdami. Zgodnie z treścią tej ustawy sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego podlega osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem cofniętego na okres przekraczający rok lub cofniętego w związku z utratą kwalifikacji.

Jak widać kluczową kwestią jest tutaj okres cofniętych uprawnień. Dla przypomnienia – W przypadku wykroczenia zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych zostanie orzeczony na okres od 6 miesięcy do lat 3. Natomiast w przypadku przestępstwa zakaz ten wynosi od 3 lat do lat 15 (dowiedz się więcej na lextraffic.pl). Dodatkowo, jeśli popełniliśmy recydywę jazdy po alkoholu to sąd orzeknie nam dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Czyli to oznacza, że tylko w niektórych wykroczeniach nie będziemy musieli ponownie zdawać egzaminu? Na szczęście są rozwiązania, aby nie trzeba ponownie zdawać egzaminu w przypadku popełnienia przestępstwa. Jeżeli sąd dojdzie do przekonania, że społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, to może warunkowo umorzyć postępowanie karne i orzec roczny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, co pozwala nam ominąć przykry obowiązek ponownego zdawania egzaminu. Są jednak sytuacje, gdzie nawet przy 6 miesięcznym zakazie prowadzenia będziemy musieli ponownie podchodzić do egzaminu Chcąc odebrać prawo jazdy musimy poddać się ponownym badaniom. Jeśli się okaże, że lekarz stwierdzi przeciwskazania do prowadzenia pojazdu mechanicznego i te przeciwskazania będą trwać dłużej niż rok, to niestety również w takiej sytuacji będziemy musieli ponownie podchodzić do egzaminu. A jak wygląda sytuacja z osobami z dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych? Czy nie ma dla nich szansy? Szanse są. W przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych dana osoba może ubiegać się po 10 latach stosowania tego środka o możliwość wyrażenia zgody na poruszanie się pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową. Po uzyskaniu takiej zgody, dana osoba również może podejść do egzaminu na prawo jazdy.

Zobacz także: https://obronca24h.pl/jazda-po-alkoholu/