Różnica pomiędzy windykacją a egzekucją komorniczą

Windykacja a egzekucja komornicza

Działania mają na celu ściągnięcie długów są znane wielu osobom i wiele poradników radzi, co robić w takich sytuacjach. Jednak wiele osób nie wie, czy różni się windykacja od egzekucji komorniczej. Jak zatem przedstawiają się różnice?

Przede wszystkim należy wspomnieć, że windykacja to proces przed egzekucją komorniczą. Jeśli windykacja przebiegnie na etapie polubownym i wierzyciel porozumie się z dłużnikiem, to do egzekucji komorniczej nie dochodzi.

Windykacja – czym jest?

Należy wspomnieć, że windykacja to proces, który często w dalszym ciągu przebiega w jednej firmie. Jeśli firma, która jest wierzycielem jest dużym przedsiębiorstwem to na pewno działania windykacyjne wykonuje we własnym zakresie.

Proces windykacji polega na tym, aby wierzyciel mógł porozumieć się z dłużnikiem i wspólnie ustalić spłatę zadłużenia.

Działania windykacyjne nie mają aż tak dużej mocy prawnej i przywilejów, jak egzekucja komornika.

Dla dłużnika lepszym rozwiązaniem jest porozumienie się na etapie windykacji wewnętrznej lub zewnętrznej.

Windykator ma prawo do połączeń, wysyłania maila oraz SMS-ów dłużnikowi. Może odwiedzić go również w miejscu zamieszkania, ale nie może siłą wtargnąć do mieszkania. Nie ma prawa również rozmawiać z osobami trzecimi (sąsiadami lub rodziną) o zadłużeniu dłużnika.

Egzekucja komornicza – czym jest?

Egzekucja komornicza wykonywana jest już na etapie wydania nakazu sądowego, który zobowiązuje dłużnika do spłaty wszystkich należności. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, więc ma większe prawa niż firma windykacyjna.

Komornik może wejść do mieszkania, jeśli przedstawi odpowiedni wniosek. W momencie, gdy komornik nie może dostać się do mieszkania, wiedząc, że ktoś się w nim znajduje, komornik wzywa policję, która umożliwia wejście komornikowi do domu, mieszkania lub firmy.

Celem komornika jest jak najszybsze ściągnięcie długu, natomiast windykacja może trochę
bardziej ten czas jeszcze wydłużyć.

Ponadto egzekucja komornicza dzieli się na takie etapy, jak:

● egzekucja z rachunku bankowego,
● egzekucja z wynagrodzenia,
● egzekucja ruchomości lub nieruchomości.
O takich etapach więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie:
https://windykacja-arbiter.pl/typy-egzekucji-komorniczej/

Ile komornik może zabrać?

Przede wszystkim egzekucja komornicza powinna rozpocząć się od otrzymania przez dłużnika zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Takie informacje najczęściej wysyłane są listownie.

Kolejnym etapem jest to, że komornik może przeprowadzić spis środków finansowych i dóbr materialnych dłużnika, a także żądać od niego informacji o jego stanie majątkowym. Dłużnik ma prawny obowiązek ujawnić komornikowi cały stan majątkowy. Zatajenie ważnych kwestii może skutkować karą finansową.

Jeśli majątek zostanie ustalony, to komornik podejmuje decyzję związaną z tym, a jakich źródeł będzie korzystał

W świetle prawa dłużnik ma obowiązek ujawnienia komornikowi całego swojego stanu posiadania, a zatajenie przed nim czegokolwiek może wiązać się z karą finansową. Po ustaleniu majątku dłużnika komornik może podjąć decyzję, co zostanie zajęte w jaki sposób zostaną pobrane środki finansowe.

Jak widać – różnica pomiędzy windykacją, a egzekucją komorniczą jest dość znacząca, dlatego jeśli ktoś ma problemy finansowe, to powinien jak najszybciej myśleć o spłacie zobowiązania. Dług tak, czy siak zostanie ściągnięty, a im później to na pewno z dużo większym odsetkami i opłatami sądowymi, które niestety do najniższych nie należą.

Warto interesować się takimi zobowiązaniami i sprawami od razu, jeśli pojawia się problem ze spłatą zadłużenia. Tylko wtedy można liczyć na polubowne załatwienie sprawy.