Pożyczka chwilówka a opłaty z nią związane

Pożyczka chwilówka a opłaty z nią związane

Pożyczka chwilówka charakteryzuje się szybkim procesem rozpatrywania wniosku oraz niemal natychmiastowym transferem środków, na wybrany rachunek bankowy klienta. Przed złożeniem wniosku należy się każdorazowo zapoznać ze wszystkimi kosztami dodatkowymi, które decydują o końcowej kwocie należnej do zapłaty.

Pożyczki chwilówki są najłatwiejszą formą pozyskania dodatkowego wsparcia finansowego. Przy braku konieczności wychodzenia z domu i ograniczonych do minimum formalnościach, bardzo łatwo uzyskać pieniądze na nieplanowane lub konieczne wydatki.

Pożyczka chwilówka a koszty pożyczki

Procedura pożyczki chwilówki i pożyczki ratalnej jest prosta, a całość procesu (od złożenia wniosku do uruchomienia środków pieniężnych) trwa maksymalnie kilkanaście minut. Dodatkowym atutem jest natychmiastowa znajomość wszystkich kosztów związanych z udzieleniem dofinansowania, które wpływają na ostateczną kwotę, którą należy spłacić w wyznaczonym terminie. Atrakcyjność tego typu finansowania polega na bardzo szybkim transferze środków na wskazany rachunek bankowy. Automatycznie generowana umowa określa wyraźnie warunki przyznania pieniędzy i spłaty, do których musi zastosować się każdy klient. Nie ma więc żadnych ukrytych kosztów, których mogą obawiać się osoby, nigdy wcześniej nie korzystające z tego typu finansowania.

Wskaźnikiem wpływającym na ostateczną kwotę spłaty jest RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, która może wynosić np. 380,61%. Na tej podstawie oraz przy uwzględnieniu daty zaciągnięcia zobowiązania i wnioskowanej kwoty, obliczany jest całkowity koszt pożyczki, który dodany do przyznanych środków, stanowi całość zadłużenia.

Przykładowo: koszt pożyczki w wysokości 1500 zł, przy podanym wyżej RRSO i okresie spłaty równym 61 dni, może wynieść 450 zł (prowizji), więc pożyczkobiorca otrzymuje na konto 1500 zł, a zobowiązuje się do spłaty 1950 zł. Oczywiście jest to przykładowa symulacja, a wartości RRSO mogą się różnić od podanych w przykładzie.

Pożyczka chwilówka a opłaty dodatkowe

Regulamin przyznawania dodatkowego wsparcia finansowego przez pożyczkodawcę, każdorazowo określa też postępowanie w przypadku nieterminowej spłaty. Za opłaty dodatkowe należy więc uznać koszty związane z koniecznością pokrycia odsetek, czy ewentualnych opłat związanych z przedłużeniem terminu spłaty (jeśli pożyczkodawca udostępnia taką opcję). Firma zapewnia sobie prawo do naliczenia maksymalnych odsetek ustawowych za każde opóźnienie. Ich wysokość zawarta jest zawsze w regulaminie przedstawionym przed akceptacją wniosku.

Pożyczka chwilówka a RRSO 0%

RRSO 0% jest jak najbardziej możliwe i oznacza, że w ofercie firmy przyznającej dodatkowe pieniądze, znajduje się tzw. darmowa pożyczka. Zazwyczaj jest to opcja przeznaczona dla nowych klientów. Warunki promocji są również określone w przygotowanym wcześniej regulaminie. Osoba, która otrzymała dodatkowe pieniądze, jest zobowiązana do zwrócenia, z zachowaniem ustalonego terminu, tylko i wyłącznie wnioskowanej kwoty – koszty pożyczki wynoszą w tym przypadku 0 zł.