Regularne opóźnianie płatności przez Kontrahenta – jak reagować?

Jeśli w portfolio naszych Kontrahentów pojawiają się tacy, którzy regularnie przekraczają terminy płatności, nic sobie nie robią z naszych monitów, wezwań do zapłaty czy polubownej drogi działań windykacyjnych, warto spojrzeć na temat z drugiej strony.

Przeanalizujmy, czy konkretny Klient, generuje dla nas na tyle wysoki dochód, że warto „przymykać oko” na jego regularne opóźnienia. Może się okazać, że fakt, iż dany Kontrahent nigdy nie płaci na czas, jest oznaką jego bardzo niestabilnej sytuacji finansowej, a nie np. przejściowych sezonowych kłopotów z płynnością. Zastanówmy się, na ile jest to dla nas Klient kluczowy i strategiczny ze względu na poziom dochodu czy prestiżowość jego marki w naszym portfolio. Może po prostu zamiast pobłażać jego długom, poświęcać czas i energię na dodatkowe czynności związane z działaniami windykacyjnymi warto się z nim pożegnać lub zmienić warunki wzajemnej współpracy.

Poniżej garść wskazówek jak można spróbować „zabezpieczyć się” przed Kontrahentami notorycznie płacącymi „po terminie”:

  • spisz dokładnie w formie umowy zakres współpracy, system i terminy rozliczeń oraz proces postępowania przewidziany w przypadku braku terminowych płatności – umowa będzie zawsze wiążącym dokumentem, do której odwołując się można później podejmować kroki windykacyjne,
  • stosuj system zaliczek i zadatków – zabezpieczysz w ten sposób choć część środków finansowych należnych Ci od Klienta, szczególnie jeśli wraz z realizacją zamówienia dla niego, Ty też ponosisz koszty u zewnętrznego Kontrahenta,
  • ustal z Klientem, że z uwagi na powtarzające się nieterminowe płatności, przechodzisz z nim na system rozliczenia gotówkowego, płatności przy dostawie lub w ramach dokumentów pro-forma (nie w każdej branży jest to realne, ale w przypadku sprzedaży i wysyłki lub dostawy produktów, może się to okazać rozwiązaniem bardzo usprawniającym przepływ środków),
  • pobieraj kaucje, które pozwolą Ci rozliczyć część kosztów, jeśli płatność z fakturę nie przyjdzie na czas,
  • rozliczaj się z Kontrahentem partiami – za każdą kolejną dostawę, część wykonanej pracy, etap realizacji usługi – faktury na mniejsze cząstkowe kwoty być może w trudnej sytuacji Kontrahenta okażą się dla niego łatwiejsze do udźwignięcia i terminowej płatności, a Ty na wszelki wypadek zabezpieczysz się przed brakiem jednej dużej kwoty nie zapłaconej w terminie.

Jeśli mimo zmiany modelu płatności i współpracy, Klient nadal pozostaje dłużnikiem Twojej firmy, windykuj go konsekwentnie i z pełną determinacją.

Możesz to zrobić samodzielnie, jednak jeśli takich notorycznych dłużników masz kilku, oznaczać to będzie dla Ciebie pewnie regularny dodatkowy zakres obowiązków, które będą odciągać Twoją energię i czas od bieżącego zarządzania firmą.

Warto zatem rozważyć skorzystanie z zewnętrznych firm, które profesjonalnie, sprawnie i przede wszystkim efektywnie zajmują się windykacją polubowną. Ich doświadczenie i wiedza z zakresu prawa i księgowości pozwolą rzeczowo prowadzić rozmowy z Twoim nierzetelnym Kontrahentem. Nie dadzą wodzić się za nos i odwlekać kolejnych nieterminowych płatności. Ich determinacja i skuteczność sprawia, że Ty pozbywając się bardzo uciążliwego problemu nieterminowych płatników, zyskujesz spokój , koncentrujesz się na własnej działalności i sukcesywnie odzyskujesz pieniądze od dłużników.