Tlumaczenie szeptane

Tłumaczenia ustne i ich rodzaje

Patrząc na świat polityki i biznesu zapotrzebowanie na tłumaczenie ustne nie słabnie. Jednak musimy wziąć pod uwagę to aby dobrać odpowiedni rodzaj tłumaczenia do charakteru spotkania. Inne tłumaczenie sprawdzi się podczas międzynarodowej konferencji, a inne w czasie przemówienia polityka. W poniższym artykule przedstawimy wam rodzaje tłumaczeń, z których można korzystać w różnych sytuacjach.

Tłumaczenie konferencyjne

Jedną z najpopularniejszych form tłumaczeń ustnych są tłumaczenia konferencyjne. tłumaczenie ustne dzielimy na dwa rodzaje. Jednym z nich jest rynek instytucyjny, dotyczący międzynarodowych firm. Podczas takich spotkań zazwyczaj występuje wiele języków i zazwyczaj preferowane jest tłumaczenie tych kilku języków na język osoby tłumaczącej przemówienie. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku rynku prywatnego, gdzie zazwyczaj organizowane są spotkania dwujęzyczne.

Tłumaczenie symultaniczne

Kolejnym rodzajem tłumaczeń są symultaniczne. Inaczej nazywane są równoczesnymi, ponieważ w jednym momencie mówi prelegent jak i tłumacz. Osoba tłumacząca nie ma kontaktu z osobą przemawiającą. Zamknięta jest w tym czasie w kabinie dźwiękoszczelnej, z której widzi osobę, której przemówienie tłumaczy. Taki rodzaj tłumaczeń wykorzystywany jest również do tłumaczenia języka migowego. Tłumacz zajmujący się tym rodzajem translacji, musi wykazać się doskonałą znajomością języka, dużą odpornością na stres, a także podzielnością uwagi, dobrą dykcją, koncentracją i świetną pamięcią. Ze względu na specyfikę tego rodzaju tłumaczeń, podczas dłuższych przemówień biorą udział dwie osoby i wymieniają się mniej więcej co pół godziny.

rodzaje tlumaczen

Tłumaczenie szeptane

Tłumaczenie ustne szeptane zastosujemy gdy grupa uczestników posługujących się danym językiem jest niewielka, wówczas możemy skorzystać z innej formy tłumaczenia symultanicznego, a mianowicie tłumaczenia szeptanego. Taka forma polega na tym, że tłumacz jest blisko słuchaczy i przekazuje im słowa wypowiedziane przez prelegenta w sposób cichy.

Tłumaczenie konsekutywne

Podczas spotkań biznesowych, konferencji prasowych lub wypowiedzi polityków, wykorzystywane są tłumaczenia konsekutywne, nazywane inaczej następczymi. Polega on na tym, że tłumacz stoi w niewielkiej odległości od prelegenta i tłumaczy większy fragment wypowiedzianych słów. Podczas przemówienia robi sobie notatki, by w momencie przetłumaczenia wyciągnąć z całej wypowiedzi najważniejsze fragmenty. Zazwyczaj wtedy wypowiedź tłumacza jest dużo krótsza niż wypowiedź prelegenta.

Podobną formą tłumaczeń są tak zwane zdanie po zdaniu. W praktyce oznacza to, że prelegent wypowiada jedno bądź dwa zdania, a tłumacz je przekłada na język docelowy. W tym wypadku prelegent zmuszony jest do robienia dłuższych przerw podczas wypowiedzi, by komunikat został w pełni oddany przez tłumacza, który nie ma możliwości robienia takich notatek.