obrobka tworzyw sztucznech

Tworzywa konstrukcyjne – metody obróbki i ich zastosowanie

W przemyśle stosowane są różne rodzaje konstrukcyjnych tworzyw sztucznych, między innymi są to poliamid, polipropylen, polietylen, teflon, guma. W jaki sposób prowadzi się obróbkę tworzyw sztucznych? Do tego celu używane są odpowiednie urządzenia, za pomocą których można przygotować nawet niewielkie detale.

Metody obróbki tworzyw sztucznych

Obecnie obróbka tworzyw konstrukcyjnych może być prowadzona różnymi metodami, wykorzystując do tego celu również różne rodzaje narzędzi oraz urządzeń, by uzyskać oczekiwany efekt.

Pod względem typów obróbki tworzyw wydzielane są poniższe rodzaje czynności:

  • frezowanie – za pomocą tej metody obróbki można kształtować płaszczyzny materiałów z tworzyw sztucznych, a także ich powierzchnie krzywoliniowe

  • wytaczanie – dzięki tej metodzie można prowadzić obróbkę powierzchni znajdujących się wewnątrz materiałów

  • wiercenie – obróbka polegająca na wykonaniu otworów w materiale

  • toczenie – obróbka powierzchni zewnętrznych oraz wewnętrznych, prowadzona z wykorzystaniem ruchu obrotowego

  • cięcie – nadawanie materiałom odpowiedniego wymiaru przez ich docinanie z wykorzystaniem różnych narzędzi

  • rozwiercanie – czynność przeznaczona do powiększenia znajdujących się w materiale otworów walcowych

 Obróbka tworzyw konstrukcyjnych metodą CNC

Gdy duże znaczenie ma precyzja, wtedy obróbka tworzyw konstrukcyjnych może być prowadzona z wykorzystaniem metody CNC.

CNC to rodzaj obróbki, która prowadzona jest za pomocą urządzeń wyposażonych w mikroprocesory, które pozwalają na sterowanie narzędziem w celu wykonania detalu. Taka obróbka, która określana jest również jako numeryczna, ma wiele zalet oraz bardzo szerokie zastosowanie.

Najczęściej obróbka tworzyw konstrukcyjnych metodą CNC prowadzona jest po to, aby uzyskać bardzo dokładne elementy, odzwierciedlające założenia projektowe. Narzędzia do obróbki, na przykład toczenia, frezowania, cięcia, są wtedy prowadzone przez komputer, co eliminuje ryzyko błędów. W ten sposób można wykonać zatem elementy, które cechują się bardzo wysokim stopniem powtarzalności i dokładności.

Usługowa obróbka tworzyw sztucznych

By zamówić elementy z tworzyw konstrukcyjnych poddane obróbce, nie trzeba dysponować własnym parkiem maszynowym. Obecnie obróbka tworzyw konstrukcyjnych jest bardzo często zlecana zewnętrznym firmom, które oferują wtedy kompleksową obsługę.

Usługowa obróbka tworzyw konstrukcyjnych jest możliwa w wielu miastach w Polsce, więc przed zdecydowaniem się na skorzystanie z oferty w jednej z firm warto porównać dostępne propozycje. Pod uwagę warto wtedy wziąć dostępny w firmach sprzęt, aby materiały były przygotowane w odpowiednich wymiarach i z naciskiem na dokładność.