ubezpieczenie

Ubezpiecz się w Legionowie

O tym, jak ważne jest w dzisiejszych czasach posiadanie pakietu ubezpieczeniowego, nie trzeba nikogo przekonywać. W życiu zdarzają się różne sytuacje, które wymagają często dużych nakładów finansowych dostępnych od ręki. Takie środki można pozyskać w relatywnie krótkim czasie właśnie od ubezpieczyciela. Konieczne jest jednak posiadanie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej. Poniżej kilka wskazówek, jak wybrać ubezpieczenia skrojone na miarę.

Ubezpieczenia w Legionowie

Dobór odpowiedniego pakietu ubezpieczeniowego, zależy od Twoich potrzeb. Co może obejmować ubezpieczenia? Zasadniczo ubezpieczenia dzielą się na życiowe i majątkowe.

Typowe zdarzenia (ryzyka), jakie obejmuje ubezpieczenie życiowe to m. in.:

 • leczenie szpitalne,
 • operacje chirurgiczne,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków (trwały uszczerbek na zdrowiu);
 • leczenie onkologiczne/ciężkich chorób,
 • leczenie kardiologiczne, po udarze, etc.

W ramach ubezpieczenia majątkowego ubezpieczysz z kolei swoje mienie: dom, wyposażenie, sprzęty AGD i RTV. W zależności od wybranej opcji, ochrona działa w przypadku zdarzeń losowych takich, jak: powódź, pożar, zalanie, kradzież z włamaniem. Odrębną kategorią są ubezpieczenia dla rolników, których celem jest rekompensata strat w uprawach, np. po ulewnych deszczach lub suszy.

Odrębną kategorią są ubezpieczenia dla podróżnych, które są połączeniem zarówno ochrony zdrowia, życia, jak i mienia podróżującego.

Ubezpieczenia OC w Legionowie

Ubezpieczenie OC (od odpowiedzialności cywilnej) jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Dzięki niemu sprawca wypadku nie pokrywa z własnej kieszeni szkód, jakie wynikły z tego zdarzenia. Szkody powypadkowe, to nie tylko zniszczony pojazd. To także koszty leczenia, rehabilitacji, a niekiedy i renta lub zadośćuczynienie dla najbliższych w przypadku śmierci ofiary wypadku. Kwoty te mogą sięgać kilkuset tysięcy złotych, co oznacza, że z własnej kieszeni sprawca pokrywałby te koszty do końca życia lub nie byłby nigdy w stanie wywiązać się z takiego zobowiązania.

Choć bez wątpienia najpopularniejsze są ubezpieczenia OC dla kierowców, to nie są oni jedyną grupą, która jest zobowiązana posiadać taką ochronę.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dotyczy również m. in.:

 • notariuszy, syndyków, adwokatów, radców prawnych;
 • agentów ubezpieczeniowych, pośredników podatkowych, księgowych;
 • lekarzy, pielęgniarek i położnych;
 • transportu morskiego i lotniczego.

Coraz częściej na tego typu ochronę decydują się też przedstawiciele innych zawodów, np. fryzjerzy, nauczyciele, weterynarze, kucharze czy farmaceuci. Popularność ubezpieczeń OC wzrasta wraz ze wzrostem świadomości konsumentów co do ich praw w obrocie gospodarczym. Ubezpieczenie OC pojawia się także coraz częściej w branży budowlanej w związku z dużym ryzykiem inwestycyjnym. W tym przypadku ochrona dzieli się na różne kategorie ryzyk – w zależności od rozmiaru i celu konkretnej inwestycji.

Ubezpieczenia AC w Legionowie

Ubezpieczenie AC (autocasco) jest dobrowolną formą ochrony skierowaną do właścicieli pojazdów mechanicznych. Chroni kierowcę bez względu na to z czyjej winy doszło do wypadku.

Pozwala pokryć szkody w pojeździe, a często obejmuje także dodatkowe wsparcie, np.:

 • holowanie pojazdu;
 • udostępnienie auta zastępczego;
 • własną sieć warsztatów samochodowych.

Autocasco jest polecane nie tylko początkującym kierowcom. Naprawa pojazdu, nawet po niegroźnej stłuczce, może poważnie nadwyrężyć domowy budżet. Aby uniknąć niespodziewanych wydatków, warto zadbać o pełną ochronę ubezpieczeniową swojego pojazdu. Jest to inwestycja, które w razie wypadku zwróci się z nawiązką.