wywoz sciekow

Wywóz nieczystości płynnych – czy należy mieć zezwolenie?

Systemy kanalizacji stają się coraz rozbudowane i obejmują coraz większy teren, co wiąże się między innymi z tym jak dynamicznie rozwija się budownictwo na przedmieściach miast. Wciąż jednak w wielu miejscach muszą być gromadzone nieczystości płynne. Czy do wywozu nieczystości płynnych potrzebne jest zezwolenie i jak wygląda ten proces?

Czy zezwolenie jest konieczne do wywozu nieczystości płynnych?

Tak, każda firma chcąca oferować wywóz nieczystości płynnych w Gdańsku czy też w jakimkolwiek mieście, gminie czy w powiecie musi posiadać stosowne zezwolenie, które jest wydawane przez urząd miasta bądź urząd gminy. Aby jednak takie zezwolenie otrzymać trzeba wykonać szereg czynności by urząd miał pewność, że firma jest w stanie zajmować się wywozem nieczystości płynnych w sposób bezpieczny dla środowiska.

Przede wszystkim każda firma chcąca prowadzić wywóz ścieków w Gdańsku w momencie składania wniosku o zezwolenie musi posiadać odpowiednią flotę pojazdów wymaganą do odpowiedniego wywozu ścieków. Do tego musi zostać wybrana stacja zlewna, gdzie te nieczystości będą odprowadzane, musi istnieć gwarancja, że wywóz będzie bezpieczny dla środowiska, a do dodatkowo firma nie może zalegać z płatnością jakichkolwiek składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne czy też posiadać zaległości podatkowych.

Kiedy potrzebny jest wywóz nieczystości płynnych?

Usługa wywozu nieczystości płynnych to nic innego jak opróżnienie zbiorników bezodpływowych na wszelakie rodzaje ścieków takich jak ścieki bytowe, komunalne czy też przemysłowe. Wywóz ścieków jest więc konieczny w miejscach, w których nie jest możliwe odprowadzenie ich do sieci kanalizacyjnej tylko są one gromadzone w zbiorniku bezodpływowym.

Firmy zajmujące się wywozem nieczystości płynnych przyjeżdżają na miejsce specjalnym pojazdem takim jak szambiarka. Następnie szambo jest wciągane do zbiornika szambiarki i trafia do odpowiedniej stacji zlewnej z którą dana firma ma podpisaną umowę.