legalny bukmacher

Jak działa legalny bukmacher w świetle ustawy hazardowej?

Nowelizacja ustawy o grach hazardowych z 2009 roku przeprowadzona w grudniu 2016 roku wprowadziła wiele zmian na rynku bukmacherskim. W efekcie znacznie ograniczono liczbę organizatorów zakładów wzajemnych – zarówno tych działających w sieci, jak i stacjonarnie. Przepisy ustawy hazardowej wchodziły w życie stopniowo – ostatnie w lipcu 2017 roku. Regulują one działalność legalnych bukmacherów w naszym kraju. Jakie wymagania musi spełnić bukmacher?

Reglamentacja działalności

Podstawowym warunkiem prowadzenia legalnej działalności bukmacherskiej w Polsce jest posiadanie zezwolenia – licencji wydawanej przez Ministra Finansów. Każdy legalny bukmacher, który chce działać w Polsce, musi wystąpić do resortu finansów z wnioskiem o udzielenie licencji bukmacherskiej.

Kto może wnioskować o licencję bukmacherską?

Nie każdy podmiot, który wystąpi do Ministerstwa Finansów o wydanie licencji bukmacherskiej, może ją otrzymać.

Wniosek składać może jedynie firma, która:

  • działa w formie prawnej spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • posiada minimum 2 miliony zł kapitału zakładowego.

Konieczność opłacania podatków

Zgodnie z art. 74 pkt 7 ustawy hazardowej zakłady bukmacherskie podlegają opodatkowaniu. Działalność bukmachera opodatkowana jest według stawki 12 proc. podatku. Niezależnie od wyniku zakładu, każdy zakład wzajemny pociąga za sobą podatek dochodowy od wartości według stawki 12 proc. Jeśli na dodatek okaże się on wygrany, a kwota należności wyniesie ponad 2280 zł, to jeszcze bukmacher musi odprowadzić 10 proc. od całości wygranej tytułem podatku.

Podatek dochodowy od zakładów bukmacherskich jest odprowadzany na terenie Polski, co ma wspierać graczy oraz bezpieczeństwo fiskalne Rzeczypospolitej Polskiej. Konieczność odprowadzania podatków w Polsce spowodowała, że spadło ryzyko oszustw ze strony zagranicznych organizatorów zakładów bukmacherskich, którzy nie działali zgodnie z etyką i prawem, a poszkodowani w oszustwach tych podmiotów byli często polscy obywatele.

Bukmacher online tylko w polskiej domenie

Legalny bukmacher, prowadzący działalność w internecie, musi mieć rzecz jasna licencję z MF, ale jednocześnie jego strona internetowa musi znajdować się pod adresem kończącym się rozszerzeniem domeny „pl”. Ustawodawca dopuszcza co prawda przetwarzanie danych na terenie dowolnego państwa Unii Europejskiej, ale koniecznie muszą one pozostawać dostępne dla kontroli skarbowej, w dowolnie wybranym przez fiskusa momencie. Ministerstwo Finansów prowadzi rejestr domen zakazanych.

Na bukmacherach w Polsce spoczywa odpowiedzialność za to, aby sprawdzić, czy osoba chcąca zawrzeć zakład wzajemny jest pełnoletnia. Operator zakładów musi też potwierdzić prawdziwość danych podanych przez gracza.