jak wybrać ubezpieczenie mieszkania, które zabezpieczy przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń

Mieszkasz w bloku i często nie ma Cię w domu? Podpowiadamy, jak wybrać ubezpieczenie mieszkania, które zabezpieczy przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń

Spora część Polaków żyjących w miastach mieszka w blokach. Osoby takie mogą przebierać w ofertach ubezpieczeń mieszkania. Jak wybrać polisę, która wystarczająco zabezpieczy lokum przed nieprzewidzianymi zdarzeniami?

Z kim warto podpisać umowę?

Towarzystwa ubezpieczeniowe stworzyły produkty odpowiadające na potrzeby osób mieszkających w blokach. To duży rynek, dlatego firmy konkurują o klienta – ich oferty są zróżnicowane praktycznie we wszystkich aspektach – ceny, zakresu, wyłączeń.

Zanim przejdziemy do szczegółów technicznych dotyczących umowy, warto przypomnieć dwie zasady ogólne – po pierwsze ubezpieczyciel z ugruntowaną pozycją na rynku jest zazwyczaj bardziej rzetelny od firmy, która dopiero na niego wchodzi, a po drugie – nie należy podpisywać umowy, której zapisów nie jesteśmy w stanie zrozumieć.

To prawda, że ubezpieczenia w młodych firmach często są tańsze, jednak zawarcie z nimi umowy wiąże się z większym ryzykiem. Nie chodzi nawet o to, że towarzystwo może zbankrutować zanim wypłaci nam odszkodowanie, ale o to, że do wypracowania skutecznych metod likwidacji potrzeba wielu lat. W młodych firmach ubezpieczeniowych sytuacje takie, jak przekraczanie terminów lub błędne decyzje, zdarzają się znacznie częściej niż w tych, które są obecne na rynku od dawna.

Każdy, kto decyduje się na zakup ubezpieczenia na życie, musi przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). Jest to dokument pisany skomplikowanym językiem, jednak w żadnym wypadku nie powinniśmy rezygnować z dokładnej analizy zawartych w nim warunków. Jeśli czegoś nie rozumiemy, wymagajmy od agenta lub innego pracownika firmy ubezpieczeniowej, aby tłumaczył niejasności.

Zakres ubezpieczenia na życie

Najważniejszą sekcją, jaka powinna nas interesować w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, jest jego zakres – tutaj możemy dowiedzieć się, jakie zdarzenia są objęte ubezpieczeniem. Ubezpieczenie mieszkania może dotyczyć albo odpowiedzialności cywilnej za zdarzenia, które następują podczas jego użytkowania albo samego mienia. Najczęstszymi szkodami, które mogą być zlikwidowane z OC, są zalania i zniszczenia spowodowana remontem.

W kwestii ubezpieczenia mienia sprawdźmy, co w praktyce zostanie ubezpieczone: czy tylko ściany domu, czy również meble i znajdujące się w nim urządzenia. Ubezpieczenie mieszkania w bloku powinno również obejmować sytuacje takie, jak włamanie i kradzież, zwłaszcza, gdy żyjemy w mniej bezpiecznej dzielnicy i dużą część dnia spędzamy w pracy lub często wyjeżdżamy.

Ubezpieczenia na życie – wyłączenia odpowiedzialności

Zakres ubezpieczenia jest ograniczony przez wyłączenia odpowiedzialności – to kolejna sekcja OWU, z którą powinniśmy zapoznać się szczególnie uważnie. Najczęstszymi wyłączeniami są: wyrządzenie szkody umyślnie lub niezabezpieczenie mienia, a więc np. pozostawienie otwartych drzwi i opuszczenie lokalu.

Obowiązki posiadacza ubezpieczenia na życie

Zwróćmy też uwagę na to, jakie działania będziemy musieli podjąć, aby móc liczyć na to, że polisa zadziała. Przykłady obowiązków ubezpieczonego to np. regularne opłacanie składki ubezpieczeniowej czy zgłoszenie na policję każdej kradzieży lub włamania, z tytułu którego zamierzamy występować o rekompensatę.