architektura

Na czym polega skanowanie 3D? Techniki i zastosowania

Skanery zwykle kojarzone są jako urządzenia do skanowania dokumentów. Jednak w użyciu znajdują się także skanery 3D. Jak działają? Jakie mają zastosowanie? Gdzie można skorzystać z takich usług?

Skaner 3D – czym tak naprawdę jest?

Urządzeniami jak skanery 3D nazywa się takie skanery, które są w stanie skanować fizyczne obiekty i tworzyć na tej podstawie ich modele 3D. Skanowanie 3D – 3dfrog.pl polega wtedy na stworzeniu chmury punktów, które osadzone są trzech głównych osiach, czyli X, Y oraz Z.

Obecnie używane skanery 3D charakteryzują się bardzo wysoką precyzją, która sięga tysięcznych milimetra, co powoduje, że mogą one skanować obiekty bardzo małe, ale także o dużych rozmiarach, na przykład budynki.

Jak przebiega proces skanowania 3D?

Skanowanie 3D jest prowadzone za pomocą wielu typów skanerów. Mogą być to urządzenia stacjonarne, które nie poruszają się, ale także skanery mobilne, które wymagają ruchu, aby zeskanować dokładnie cały obiekt.

W trakcie skanowania 3D dochodzi do powstania wirtualnego modelu, który oddaje geometrię przedmiotu, a także jego detale, fakturę, a nawet kolorystykę. Wynik skanowania w postaci pliku może być następnie przeznaczony do prowadzenia dalszej obróbki, na przykład do przygotowania fotorealistycznej wizualizacji czy do nawet tzw. wirtualnego spaceru 3D.

Skanowanie 3D – jakie ma zastosowanie?

Nowoczesne skanowanie 3D to proces, który ma obecnie bardzo szerokie zastosowanie. Jest on wykorzystywany w wielu branżach, znacznie ułatwiając prowadzenie wielu czynności – od projektowania odwrotnego, przez pomiary porównawcze, a kończąc na tworzeniu funkcjonalnych modeli 3D.

Wśród wybranych zastosowań skanerów 3D znajdują się poniższe:

  • Przemysł – tworzenie modeli obiektów na podstawie ich skanów, co umożliwia łatwiejsze prototypowanie, a także inżynierię odwrotną, czyli tworzenie projektów na podstawie istniejących już obiektów, gdy nie mają one planów.

  • Architektura – skanowanie pozwala na archiwizowanie obiektów, na ich postawie można także tworzyć modele CAD.

  • Medycyna – skanowanie 3D znalazło zastosowanie w stomatologii, ortopedii, chirurgii plastycznej, gdzie używane jest ono do projektowania protez, implantów.

  • Kultura i sztuka – za pomocą skanowania 3D można tworzyć realistyczne modele obiektów, na przykład dzieł sztuki, a także całych wnętrz muzeów, galerii.

  • Rekonstrukcja – tworzenie przedmiotów, które zostały uszkodzone, ich odtwarzanie, rekonstruowanie, na przykład niedostępnych części zamiennych.

Z ofertami firm prowadzących skanowanie 3D można bliżej zapoznać się na ich stronach internetowych.