marketing

Współpraca z agencją marketingu internetowego – z jakich etapów się składa?

Szukasz agencji, która zagwarantuje Ci kompleksową obsługę marketingową? Zastanawiasz się, od czego zaczyna się i jak przebiega taka współpraca? Stworzenie wzorcowego opisu bez konkretnego przykładu to zadanie niemożliwe do wykonania. Dlatego w tym artykule odwołamy się do ściśle określonego podmiotu i sprawdzimy, jaki model współpracy oferuje klientom. Zapraszamy zatem za kulisy agencji marketingu internetowego Marafiki.

Cztery ogólne etapy współpracy

Współpracę z Agencją Marafiki można podzielić na cztery ogólne etapy:

 1. Wymiana i analiza kluczowych informacji (kontakt, audyt).

 2. Określenie formy i warunków współpracy (oferta, umowa).

 3. Przygotowanie do działań (plan, harmonogram).

 4. Działanie właściwe (praca, raporty, ewaluacja).

Na czym dokładnie polegają?

Wymiana i analiza kluczowych informacji

Pierwszy etap rozpoczyna się od nawiązania kontaktu – klient może zrobić to w wygodny sposób (telefonicznie, mailowo, przy pomocy wideokonferencji). W trakcie rozmowy agencja zbiera informacje o:

 • firmie klienta i jej otoczeniu,

 • prowadzonych działaniach,

 • grupie docelowej,

 • jej potrzebach i motywach,

 • kluczowych celach klienta,

 • jego oczekiwaniach wobec agencji,

 • jego rozumieniu sukcesu projektu,

 • budżecie.

Następnie dokonuje ich analizy.

Określenie formy i warunków współpracy

Znając wartości i pozycję firmy na rynku, grupę docelową (w tym jej motywy oraz potrzeby), odbiorców komunikatu reklamowego, to, na czym najbardziej zależy klientowi (np. sprzedaż, budowa relacji lub edukacja) i jego możliwości finansowe, agencja przygotowuje dla niego ofertę. Zawiera ona pomysły, rozwiązania dostosowane do jego sytuacji. Po jej akceptacji następuje podpisanie umowy, której zasady są proste, przejrzyste i korzystne dla obu stron.

Przygotowanie do działań

Następny etap polega na ustaleniu harmonogramu działań – precyzyjnie określonych zadań oraz ram czasowych. Dzięki temu klient wie, jakie działania będą wykonywane w określonym czasie oraz w wybranych kanałach. Ma też świadomość, w jaki sposób oraz przy pomocy jakich narzędzi będą mierzone rezultaty wdrażanych rozwiązań.

Działanie właściwe

Po dokonaniu niezbędnych ustaleń agencja rozpoczyna pracę nad realizacją uzgodnionych i osiągalnych celów, angażując w nią specjalistów w danej dziedzinie. Pozostaje też w stałym kontakcie z klientem, przekazując mu informacje o wskaźnikach i szczegółach tak często i w takiej formie, o jakich wspólnie zadecydowano. Dzięki temu, że efekty działań są mierzone systematycznie i cyklicznie podsumowywane, klient dokładnie wie, co się dzieje. Natomiast agencja może wdrażać ulepszania i modyfikacje od razu, gdy tylko pojawi się taka potrzeba.

Podsumowanie

Żeby wszystkie elementy współpracy mogły zostać zrealizowane zgodnie z warunkami i na najwyższym poziomie, niezbędne są wzajemne zaufanie i budowanie partnerskiej relacji. To dzięki tym składnikom zwiększa się efektywność prowadzonych działań oraz skuteczność rozwiązań dostosowanych do celów (biznesowych, komunikacyjnych) i budżetu.